"Само истински учените продължават да се учат, невежите предпочитат да поучават."

 • Когато задуха вятърът

  Вятърът е от онези външни сили, които играят голяма роля за изменението на земната повърхност. Той разрушава скалите, пренася разрушените материали и ги натрупва. От скоростта и постоянството на вятъра се определя и степента на неговата работа. Вятърът носи със себе си прах, пясък и по-едри скални частици. Ако вятърът се движи със скорост 6,5 м в секунда, той може да пренесе прах и фин пясък; при скорост 10 м в секунда — пясък, а при скорост 20 и повече метра в секунда той подема вече по-едрите частици...

  Прочети
 • Богомилите

  След симеоновите войни държавата отслабва и населението все по трудно поема последиците от нея. Разорявано и експлоатирано от господстващата феодална класа селяни да се вдигат на всенародно движение. Това движение било богомилството по името на поп Богомил...

  Прочети
 • Гравитация

  Гравитацията е силата на привличане между телата в следствие на тяхната маса. Масата на дадено тяло е неговото количество материя. Поради гравитацията, обектите в близост до Земята падат към нейната повърхност. Обект, който вече е на повърхността, изпитва притискане надолу поради гравитацията. Ние чувстваме тази сила като тегло. Гравитацията държи горещите газове, които образуват нашето слънце и придържа планетите в техните орбити около него...

  Прочети
 • Относителност

  Теорията на относителността е съвкупност от две теории, създадени от родения в Германия физик Алберт Айнщайн. Тези теории са (1) Специалната теория на относителността, публикувана през 1905 година; и (2) Общата теория на относителността, издадена през 1915 година. Те са два от фундаменталните блокове, изграждащи модерната физика...

  Прочети
 • История на астероидите, потенциалната заплаха от тях и българският принос в изучаването им

  През 1801 г. Пиаци открива Церес – най-големия от астероидите, а през 1802 г. Олберс открива Палас и Веста – следващите два най-големи астероида. Този астроном известен с парадокса си, изказва хипотеза, че астероидите са останки от някогашна планета. Според хипотезата му, която и днес не е опровергана, орбитата на тази планета е лежала между орбитите на Марс и Юпитер...

  Прочети
 • Аврора

  От праисторически времена хората си били удивявани от танцуващите в небето светлини – най-близкият и най-внушителен космически феномен. Грандиозните аврора са били причина за измисляне на митологични същества, те са били неразделна част от фолклора и въздействали на историята, религията и изкуството...

  Прочети
 • Поглъщат ли гигантските змии хора?

  Гигантска змия, дълга 20—30 м, дебне върху клона на някое дърво, удря с коравата си глава нищо не подозиращия човек така, че той изпада почти в безсъзнание, светкавично се увива около него и му счупва всички кости, ако смели хора не успеят да го спасят, като разсекат змията на парчета. Такива ужасяващи случки се описват в някои приключенски романи за тропиците или дори в „отчетите" на някои експедиции...

  Прочети
 • След падането на България под византийска власт

  След падането на България под византийска власт земите и били разпределени във византийската административна система. Тракия, Албания, Епир и Тесалия били подчинени на бившите гранични теми, от Мизия била сформирана тема Паристрион (подунавие) със столица Дръстър. От Срем и Белград била сформирана тема Сирмиум често наричана западен Паристрион със столица Срем. Неин пръв стратег станал Константин Диоген...

  Прочети
 • Еволюция на звездите

  Една звезда се ражда в резултат от гравитационно свиване на чудовищен газов облак. Подобни облаци изпълват част от нашата Галактика и се появяват (в телескопите) като тъмни слабо тлеещи мъглявини, които затъмняват намиращите се зад тях звезди. Където и да съществуват тези облаци, от тях се раждат звезди...

  Прочети
 • Митологията като възможност за движение на създадения космос

  Отношението: човек – общество – космос е дълбоко залегнало в митологията като цяло. Интерактивното съотношение принципно позволява да се мисли като движение. Това, което най- сигурно гарантира връзката човек – общество – космос е обредът. “Казаното” /думата/ ражда обреда, това казано трябва и е мислено при “извършването”. В извършеността отново определящо място има обреда...

  Прочети
 • Вярата във вечно умиращия и раждащ се бог в религиозните вярвания на древните общества

  Обект на изследване в статията са религиозните вярвания на древни общества. Тези обществата изповядват вяра, която е немислима извън обреда; в последствие тази вяра е частично митологизирана или израснала в доктрина (религия). Старото население на Балканския полуостров през бронзовата епоха (3-то – 2-ро хил.пр.н.е.) се е развивало под влияние на културата на Изтока (шумеро – акадските култури, египетска култура)...

  Прочети
 • Римската империя през първото столетие на новата ера (30г-96г). Принципат на Октавиан Август

  Историята на древния Рим изучава възникването, развитието и упадъка на робовладелското общество отначало върху територията на Апенинския полуостров, а от IІв.пр.н.е и в страните от цялото Средиземноморие. Със социално-икономическите отношения е свързана периодизацията на политическата история на римската държава. Епохата на ранноробовладелските отношения съвпада с края на така наречения царски период/VІв.пр.н.е/ и ранната римска република/V-ІІІв.пр.н.е/...

  Прочети