"Само истински учените продължават да се учат, невежите предпочитат да поучават."

 • Славянски пантеон

  Славянският пантеон обхваща онези свръхестествени сили, които притежават характеристиките на богове в същинския смисъл на това понятие. Не бива в пантеона да бъдат включвани различните духове, демони, антропоморфизирани природни обекти, приказни същества и персонификации...

  Прочети
 • Българските земи до заселването на славяните на Балканския полуостров

  Поява и живот на първобитния човек в българските земи. Най-ранните следи от съществуването на човека в нашето отечество произхождат отпреди стотина хиляди години пр. н. е.
  Природната обстановка, в която е живял този човек, била крайно неблагоприятна. Балканският полуостров бил скован от дилувиалните студове...

  Прочети
 • Защо е нужна астрономията?

  Интелектуалните средства, без които би било невъзможно развитието на съвременната техника, са дошли предимно от наблюденията на звездите.
  Алберт Айнщайн

  Прочети
 • Древна Гърция

  Съвременните гърци, както и техните предци от древността се наричали елини, а страната, която те населявали, била наречена отрано Елада. Историята на стара Гърция е отделена от нашето време с няколко хилядолетия. Преди 70—80-те години на XIX в. курсовете пo история на стария свят започваха историята на Гърция обикновено, за да не кажем по правило, с т. нар. Омиров или героичен период...

  Прочети
 • Вулканите

  Било е време, когато хората са възприемали вулканите като врати на ада, вместилища на злото, жилища на покойници. Древните римляни вярвали, че на малкия димящ остров от групата на Липарските острови в Средиземно море се намирал входът за царството на техния бог на огъня — Вулкан. В негова чест те нарекли този остров Вулкано, без да подозират, че дават на света наименованието „вулкан"...

  Прочети
 • Какво представлява метаморфозата

  Всеки от вас може лесно да я наблюдава при насекомите, за които тя е твърде характерна.
  През топлите пролетни нощи на светлината на лампите понякога долита голямото нощно пауново око — най-едрата наша пеперуда. Дължината на всяко едно от предните й крила достига до 8 см. Кой не би искал да я има в колекцията си!...

  Прочети
 • Платон

  Макар философите да не са от най-сговорчивите хора, що се отнася до признаване на чужди идеи, то те в повечето случаи са единни, стане ли дума за началото на осмисленото подхождане към света от гледна точка на философията: в това начало стои името на Платон(гр. Πλάτων)...

  Прочети
 • Откриване на Галактиката

  През 1921 г. известният холандски астроном Якоб Каптейн посетил в Бон своя приятел астрометрист и изследовател на звездни купове Ф. Кюстнер и споделил с него своите съображения за строежа на нашата звездна система - Млечния път. На Кюстнер тези съображения се сторили твърде хипотетични и той попитал Каптейн дали не е още рано да прибягва до умозрителни заключения и не е ли по-добре да почака, докато се насъберат повече наблюдателни данни...

  Прочети
 • Антарктида

  Континентът Антарктида има почти 14 млн. квадратни километра площ и е един път и половина по-голям от Европа или двойно по-голям от Австралия. В най-широката си част диаметърът му е над 5000 километра, а в най-тясната — над 3000 километра. Общата дължина на крайбрежната ивица възлиза на около 32 000 километра. Континентът е покрит с леден щит, чиято средна дебелина е 2000 метра, а в някои райони — и над 4000 метра...

  Прочети
 • Сами ли сме?

  Изучавайки вселената един ден може да се срещнем лице в лице с извънземен.
  Това е история за търсенето на извънземни.
  Има ли живот на други светове? Или в цялата необятност на Космоса може наистина да сме напълно сами?...

  Прочети
 • Атинската държава в най-ранния период

  В героичната епоха четирите племена (фили) на атиняните заемали още отделни области в Атика; дори съставящите ги фратрии (дванадесет на брой), както изглежда, още имали отделни заселища в дванадесетте града на Кекропс. В общественото устройство били характерни институциите на героичната епоха: народно събрание, народен съвет, базилевс...

  Прочети
 • За дърветата в гората и звездите в небето

  Панта реи - всичко тече. Но не ни ли учи опитът, че въпреки твърдението на древния философ на небето нищо не се променя? За огромни интервали от време - хиляди и хиляди години - звездите не само че не се променят, но и не изменят положенията си една спрямо друга по небесния свод. Та нали още в древността са ги нарекли " неподвижни" за разлика от "блуждаещите звезди - планетите, които непрекъснато изменят своите места, сякаш "бродят" между звездите...

  Прочети