"Само истински учените продължават да се учат, невежите предпочитат да поучават."

Любопитно

Адронния колайдер разкри нови територии във физиката

Големият адронен колайдер за пръв път даде възможност да се надникне отвъд известни днес физични закони. След няколкомесечни успешни експерименти по сблъсъци на снопове при рекордна енергия – 3.5 тераелектронволта, наскоро беше публикувано съобщение на учените, работещи с прибора CMS, че е било наблюдавано неочаквано и непланирано явление. В хода на опит по сблъсък на многопротонни снопове се оказало, че сред множеството нови частици се срещат двойки, чиито траектории кореспондират и са свързани една с друга. Анализиран е ъгълът на разнасяне на всяка от частици и е изведена т.нар. функция на корелацията за всяка двойка частици. След удара винаги се образуват двойки от частици, разлитащи се с скорост, близка до тази на светлината по определено направление. Това сочи към възможност за това, че при зараждането си частиците по някакъв неизяснен до сега начин са свързани една с друга. „Видяхме ефект, който до момента не е наблюдаван в стълкновенията „протон-протон”. Допълнителните изследвания ще хвърлят светлина върху природата на този ефект. Сега трябва да се съберат повече данни, за да се види какво се случва там и да направим първите крачки към законите на новата физика”, заяви Гуидо Тонели, ръководител на експеримента CMS. Ефектът всъщност е известен от по-рано, при експериментите в колайдера RHIC В Националната лаборатория в Брукхейвън, САЩ. Сблъсъци на снопове протони ще се извършват до края на октомври 2010 г., след което до края на годината в колайдера ще се ускоряват ядра на олово.