"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Велик, сюблимен, непостижим IX глава от поемата „Семптември“ на Гео Милев

Поемата „Септември“ на Гео Милев се ражда като израз на чувствителната, болезнено реагираща душа на автора й, разтърсена от неочаквано жестокия терор при потушаване на Семптемврийското въстание. Може би затова най-силни части на поемата са тези, които са посветени на трагичния погром. Единствен епизод в тях, в който трагизмът отстъпва на стоицизма и героизма, е епизодът с поп Андрей. Поетът е изобразил героя като обобщен образ на човека, защитаващ човешките си права и със смъртта си, и на народа, извисил се чрез волята си „за светъл живот“ и вярата си в правдата. Поп андрей противостои на страха, става изразител на Вазовата идея за нравствена победа, за запазена чест, за защита на идеята.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител