"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Величието на българския дух в одата „Опълченците на Шипка” на Иван Вазов

„Опълченците на Шипка” е последната творба от одическия цикъл „Епопея на забравените”, който Вазов пише в годините след Освобождението. Дванадесетте творби отброяват паметните 120 години на Българското възраждане – от написването на Паисиевата „История”, първата „искра в народната свяст”, до въоръжените боеве за отвоюване на свободата. Повечето от произведенията в цикъла възхваляват подвига и делото на изключителни личности от периода на националноосвободителното движение, а последната ода убеждава, че дългогодишните усилия на тези личности са си стрували, показвайки един колективен подвиг, един пример за величието на българския дух и готовността за саможертва в името на свободата.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител