"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Величието на българския дух в одата „Опълченците на Шипка“

„Опълченците на Шипка“ е последната, дванадесета, ода от цикъла „Епопея на забравените“, написана пет години след Освобождението по времето, когато особено актуален става проблемът за самочувствието ни като българи. Цялостната идея на цикъла е да прослави великите личности и събития от епохата на Българското възраждане. Творбата е посветена на колективния подвиг на народа и се превръща във възхвала на великото в историята ни, дава ни повод за национална гордост и самочувствие.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител