"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Бунтът на личността и изборът на свобода в стихотворението „Кукувица” на Елисавета Багряна

Елисавета Багряна, която започва да твори активно през 20-те години на изминалия век, притежава силен и свободолюбив дух, който се бунтува срещу тесните рамки на битието, срещу стереотипите в обществото и отредената на жената роля в патриархалното общество. Емблематична в това отношение е първата стихосбирка на поетесата – „Вечната и святата”, която излиза през 1927г. Едно от произведенията от цикъла, в което най-силно е заявена и защитена тази житейска позиция, е стихотворението „Кукувица”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител