"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Божествената доброта у човека в разказа „Серафим” на Йордан Йовков

Творчеството на Йордан Йовков, появило се на литературната сцена през 20-те и 30-те години на ХХ век, е изпълнено с красота и хуманизъм, висока нравственост и непоклатим морал. Писателят хуманист се опитва да надникне в душата на човека, да разкрие порива му към хармония, доброта и човещина, който се крие във всеки. Особено важен в това отношение е разказът „Серафим”, поместен в публикувания през 1935г. сборник „Женско сърце”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител