"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Ботевата визия за света в стихотворението „Моята Молитва”

Житейският път и творчеството на Христо Ботев далеч надхвърлят мащабите на епохата, в която живее поетът, и градят духовни мостове към светлото бъдеще. Стремежът да се разкрие истинската същност на света, да се отрекат лъжливите ценности на настоящето, като по такъв начин се намери и смисълът на човешкото съществуване, са основни теми в редица Ботеви творби. Една от тях е стихотворението „Моята молитва”, публикувано за пръв път през 1873г. във в. „Независимост”.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител