"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

Матура за отличен

Безкрайното търсене в храма на душата в стихотворението „Стон“ („На Лора“)

Непостижимите и по поетичен изказ, и по силата на чувствата стихотворения, вдъхновени от двете любими – Мина и Лора, преповтарят една от вечните сентенции, че любовта сама по себе си е недостижима. Духовно-плътската същност на човека я прави трагично далечна, нейната отвъдност го изпълва със съмнения. Съмненията са и търсене на вечните истини на битието, опит да се вярва. Многобройните значения на любовта в интимните творби на Яворов разкриват нейната полюсност, а стихотворението „Стон“ представя един от тези полюси.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител