"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов

 • Образите на Ирина и Борис в романа „Тютюн” на Димитър Димов

  Романът „Тютюн” на Димитър Димов, публикуван през 1951г., е най-значимата творба на писателя. Произведението представя епохата между 20-те и 40-те години на ХХ век с проблемите на обществото и драмата на човешката личност. Текстът се концентрира около съдбата на големия тютюнев завод „Никотиана”, като разгръща неговото могъщество, но и края му, който води и до края на хората, които го ръководят. Дори най-смелите, амбициозни и здрави хора не успяват да се спасят и са обречени на нравствена и физическа деградация.

  Прочети
 • Разпадът на ценностите и трагизма на личността в романа „Тютюн” на Димитър Димов

  Димитър Димов е феномен в развитието на родната литература. Учен и професор по анатомия, той успява да се превърне в един от най-значителните автори в българското творчество. Върхът на кариерата му като писател е романът „Тютюн”, чието първо издание излиза през 1951г. Това е една история за възхода и падението на буржоазията между двете световни войни, за нейния морален крах. Книгата се изкупува бързо от книжарниците, защото се откроява чрез увлекателната си история на фона на бедната литературна продукция по време на социализма.

  Прочети
 • „Орелът лети към небето със свободни крила, а нашите крила са сковани”

  „Железният светилник”, излязъл като самостоятелна книга през 1952г., е най-значимият роман на Димитър Талев. Заедно с другите три творби от прословутата тетралогия на писателя („Преспанските камбани”, „Илинден”, „Гласовете ви чувам”), която изобразява живота на македонските българи под османско робство и борбите им за свобода и духовна независимост, тази книга разкрива характерните черти на сънародниците ни. Произведението е написано в един драматичен за автора момент и поглеждането към миналото търси отговорите на актуалните въпроси на времето в историческите събития, в мисленето на българина от предишния век.

  Прочети
 • Националният характер и историческата съдба в романа „Железният светилник” на Димитър Талев

  Патриотичната линия заема основното място в творчеството на Димитър Талев, като го превръща в достоен наследник на Вазовата традиция да се изобразява животът на българина по време на робство, духовното израстване на нацията и борбите за национално и духовно освобождение. Роденият в Прилеп писател изстрадва дълбоко съдбата на Македония и живеещите там българи. Интересът му поражда едни от най-значимите произведения в родната литература. Върхът на неговото творчество е първата част от прословутата тетралогия на Талев – а именно романът „Железният светилник”, появил се като самостоятелно издание през 1952г.

  Прочети
 • Майстор Рафе Клинче – изкуство, вдъхновено от любов (XVI глава от частта „Корени и гранки”)

  Със своите творби и особено с тетралогията си Димитър Талев обезсмъртява общественото мислене на една цяла епоха, наситена с героизъм и духовно възмъжаване. Безспорният шедьовър сред произведенията на писателя е романът „Железният светилник”, излязъл за пръв път като самостоятелна книга през 1952г. Той разглежда началото на Българското възраждане в Македония, като времето на действието е строго фиксирано – от бягството на Стоян Глаушев от родното село през 1833г. до сватбата на сина му Лазар и Ния 31 години по-късно.

  Прочети