"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си."

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов

 • Това ви чака!

  Пари, пари, пари! - рекъл едно време Наполеон I и зяпнал беше да глътне цял свят; пари, пари, пари! - думат нашите букурещки народни базиргени и слухтят де кой ще да умре, за да му лапнат имотецът; пари, пари, пари! - думаше наш кир Михалаки и беше - чорбаджия. Парите са ум, парите са чувства, парите са живот, парите са бог...

  Прочети
 • Вечното и тленното в стихотворението „Камък” на Атанас Далчев

  Първите творби на Атанас Далчев, които се появяват в началото на 20-те години на ХХ век, са писани в духа на символизма. Но за поета се оказва недостатъчно да бъде просто един от закъснелите представители на това литературно направление в страната и решава да промени своя начин на мислене и писане... 

  Прочети
 • Демонът на отчуждението в стихотворението „Дяволско” на Атанас Далчев

  Изобразяването на грозното и ужасното е важна част от лириката на Атанас Далчев, появила се на българската литературна сцена през 20-те години на миналия век. Светът на поета е бездушен и празен, несъпричастен на болките на лирическия субект, изолирал се от него... 

  Прочети
 • Драмата на духа и смисълът на простите неща в стихотворението „Книгите” на Атанас Далчев

  20-те години на ХХ век са време на рязка промяна в родното изкуство, породена от нравствения хаос след двете национални катастрофи от изминалото десетилетие. На българската литературна сцена се появяват множество автори с нови идеи и мисления... 

  Прочети
 • Духовната самоизолация на Аз-а в стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев

  Периодът след двете национални катастрофи през второто десетилетие на ХХ век предполага динамична преориентация на родната поезия и културата като цяло. На българската литературна сцена се появяват множество автори, които пишат в направления, различни от наложилите се дотогава... 

  Прочети