"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • “За буквите” – страстна защита и възхвала на славянската писменост (ЛИС)

  След идването на Кирило-Методиевите ученици в България, в отечеството се завръщат от учение във Византия Симеон и други синове на високопоставени личности. Получили високо образование, владеещи чужди езици, те са обединени след Преславския събор от 893г. от новия български владетел. В столицата Симеон създава книжовен и културен център, воден от максимата: “Голи са без книги всички народи”, и се налага като вдъхновител в литературния живот на книжовното средище. И до днес легендарния ореол на Черноризец Храбър, подкрепян от липсата на сведения за него, съпътства името му. Кой е той? Едни предполагат,че е Екзарх, други – че е братът на Борис; трети свързват името му със самия Симеон. Всяка нова хипотеза разколебава старата, но не може да събере нужната аргументация. Очевидно е обаче едно, че книжовникът Черноризец Храбър е живял в 9 – 10 век и неговото място е сред писателите от Симеоновия кръг, а творбата му “За буквите” (единствената, запазена от

  Прочети
 • Мъдрост в безумието и безумие в мъдростта в романа “ Дон Кихот” (ЛИС)

  Романът “Дон Кихот” на Мигел де Сервантес се основава на сблъсъка между реалната земна действителност и различни от нейната логика представи за света. Макар и да възниква твърде отдавна, произведението не е изгубило своето значение поради това, че се основава на така наречените непреходни хуманни ценности и интерпретира сложни и винаги актуални проблеми като наличието на разум в безумието и на безумие в мъдростта.

  Прочети
 • Войната и погубените човешки ценности в Илиада (ЛИС)

  Събитията от далечните отминали времена, описани в Омировата поема „Илиада”, са представени идеализирано, за да послужат за пример на следващите поколения. Основните теми в творбата са свързани с войната, но и към мирновременния живот на древните гърци. По този начин авторът разкрива смисъла на редица ценности, които имат особено важно значение за тях. В XVIII песен на „Илиада” Омир противопоставя войната на мирния живот. Върху един предмет предназначен за военни действия, какъвто е щитът на Ахил, творецът изобразява животът в неговото богатство и разнообразие. Картините, обрисувани върху щита, ни дават пълна представа за водещите ценности в живота на елините сред тях са чувство за дълг и стремеж да извоюват слава и богатства чрез участие във войната, която се превръща в начин на живот и в част от ежедневието.

  Прочети
 • Животът на древните елини в Омировата „Илиада” (ЛИС)

  Поемата на Омир „Илиада” е художествено отражение на живота на древните елини. Пред нас оживяват техният бит, поминък, култура, обичаи и нрави. Затова „Илиада” се възприема като „енциклопедия на живота в древността”. Това е поема за дълга и подвига, за мястото на войната в живота на човека, за приятелството, мира и любовта. Омир разкрива различни страни от живота на старите гърци, но и тяхната представа за света. Тя е обриаувана най – пълно в XVIII песен на „Илиада”, посветена на изковаването на щита на Ахил. Богът – ковач Хефест изобразява на този щит умален художествен модел на света. Там са всички всички видове човешки дейности, понятия за живота на тогавашните хора. Картините върху щита показват водещите ценности за елините, техният идеал за човек и герой.

  Прочети