"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Нравствената красота в образа на Антигона (ЛИС)

  Още от първата глътка въздух детето проплаква и така заявява, че идва като достоен гражданин на света. Със израстването и съзряването на индивида, той започва да гради собствена ценностна система и се стреми към определени цели. Именно това е Европа – една цел, изградена от ценностите на добрият човек...

  Прочети
 • Човекът! Какво велико творение е той! (ЛИС)

  ...Целият този живот не е нищо друго освен вечно примерение и вечна борба между две непрестанно разделени и сливащи се начала. Без силата на егоизма природата не би могла да съществува, както и без тази сила, чрез която всичко и всеки до известна степен живее зарадидругите, и която от своя страна изисква жертви. Хората се различават по това, какво са готови да жертвуват...

  Прочети
 • “Азбучна молитва” – възторжен химн на словото и вярата (ЛИС)

  Акростихът “Азбучна молитва” на Константин Преславски е произведение, посветено на приемането на писмеността на Кирил и Методий за официална в България. В съкровената изповед старобългарския поет дава висока оценка на стойността и значението на писменото слово за непросветения славянски народ. Той изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината...

  Прочети
 • Славянския патриотизъм в “Азбучна молитва” (ЛИС)

  Поводът за написването на акростиха “Азбучна молитва” от Константин Преславски е специфично славянски, български – приемането и утвърждаването на писмеността на двамата солунски братя – Кирил и Методий. В произведението авторът рзкрива огромното уважение и преклонение на лирическия герой пред славянските просветители...

  Прочети
 • Ренесансовата визия за света , отразена чрез авторовите намеси в ‘’Декамерон’’ (ЛИС)

  Светът в  “Декамерон “ е този , в който персонажите проявяват различни страни от характера си , разкривайки своята жизнена философия . Чрез разказаното в новелите читателят има възможността да се докосне до човешките взаимоотношения , отразени в Бокачовата творба . Те са изпълнени с лични амбиции, пристрастия...

  Прочети