"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Прочети
 • "Шестоднев" на Йоан Екзарх - книга за вечните въпроси (ЛИС)

  Йоан Екзарх е един от най-образованите писатели от Преславската книжовна школа. Той не е от преките ученици на Кирил и Методий. Вероятно има знатен произход и високо образование. Автор е на няколко слова, посветени на църковни празници („Похвално слово за евангелист Йоан”, ”Слово за Рождество”, „Слово за възнесение” и т. н.)...
  Прочети
 • "За буквите"-страстна защита и пламенна възхвала на славянската писменост (ЛИС)

  Творбата на старобългарския книжовник Черноризец Храбър по всяка вероятност е възникнала в края на девети век, когато се утвърждава развитието на старобългарската литература. Новата политическа и културна обстановка в страната са категорична предпоставка за появата на книжовност, чрез която активно се заявява присъствието ни на народ, тръгнал по свой път на развитие и утвърждаване...
  Прочети
 • “За буквите” – страстна защита и възхвала на славянската писменост (ЛИС)

  След идването на Кирило-Методиевите ученици в България, в отечеството се завръщат от учение във Византия Симеон и други синове на високопоставени личности. Получили високо образование, владеещи чужди езици, те са обединени след Преславския събор от 893г. от новия български владетел...
  Прочети
 • Съпоставка на образите на словото в „Азбучна молитва” и „Проглас към евангелието” (ЛИС)

  Литаратурната дейсност на старобългарските писатели се отличава с жанрово многообразие и с творчески подход към традиционните книжни образи. Създават се творби, вдъхновени от новата писменост на славянските народи и от новоприетата християнска вяра...
  Прочети