"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Трагедията на ренесансовия човек в света на Елсинор (ЛИС)

  Театърът по време на Шекспир изживява разцвет. Той е едновременно място за развлечение и за поставяне на важни проблеми, които вълнуват всички. Личи интерес към човека и неговия вътрешен свят. Тези характерни особености откриваме и в трагедията “Хамлет”. В нея се откроявят вечните проблеми за отмъщението, за злото и двойнствеността в човешкия живот...
  Прочети
 • “Истински се вижда само със сърцето. Най–същественото е невидимо за очите“

  Хората казват , че очите лъжат , защото с тях виждаме само материалното , но не и духовното . Несъмнено материалният облик е измамен, тъй като той  е само опаковка и нищо повече . Очите са прозорец към човешката душа , но въпреки това сърцето най-точно ни показва верния път , защото “ истински се вижда само със сърцето “ ...
  Прочети
 • МОТИВЪТ ЗА ПЪТУВАНЕТО В АПОКРИФА „ ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА ПО МЪКИТЕ” И „АД” НА ДАНТЕ

  Мотивът за пътуването е често срещан в световната литература. Откриваме го още в античната литература – Одисей в продължение на десет години е извън дома си , а неговият син тръгва на път , воден от стремежа да намери своя баща. Този мотив се среща и в творчеството на Вергилий(„Енейда”)...
  Прочети
 • Личността на Паисий

  С Паисий Хилендарски започва онзи романтичен повей, който ще се усеща през цялото ни Възраждане. Паисий е първият силен и ясен тон, възвестил духа на новото. Със своята “История славянобългарска” посочи “закономерността“ на логиката на Възраждането, изтъкна примера на миналото...
  Прочети
 • Диалогът—минало, настояще, бъдеще в “История славянобългарска”

  “История славянобългарская” е цялостно литературно произведение. Първооснова на тая цялост е авторският замисъл, идейно-тематичният фундамент на произведението, след това обобщеното изображение на хората, на човешките образи, структуруопределящият конфликт и накрая—основният емоционален тон на произведението...
  Прочети