"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • ЛИЧНОСТТА НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ СПОРЕД „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАЯ”

  С Паисй Хилендарски започва онзи романтичен повей, който ще се усеща през цялото ни Възраждане. Паисий е първият силен и ясен тон, възвестил духа на новото. Със своята “История славянобългарска” посочи “закономерността” на логиката на Възраждането, изтъкна примера на миналото...
  Прочети
 • Образът на вечните българи в повестта „Българи от старо време” на Любен Каравелов

  Каравеловата повест „Българи от старо време” е изградена по типичен за Възраждането начин. Използван е общо типизиран сюжет, който дава възможност да се навлезе в една друга тема – да се опише народния живот, нравите и обичаите на българите...
  Прочети
 • Диалогът „минало-настояще-бъдеще” в „История славянобългарска” от Паисий Хилендарски

  Монахът Паисий Хилендарски отдава краткия си житейски път на една цел – написването и разпространението на „История славянобългарска”. Живелият в преходния период автор съзнава нуждата от творба, която да постави началото на Българското възраждане, като каквото много изследователи определят произведението му...
  Прочети
 • Ценностите на прехода от „старо” към модерно време в „Българи от старо време” на Л. Каравелов

  Любен Каравелов играе значителна роля в българската история. Той оставя следа не само чрез революционната си дейност – като председател на БРЦК, но и като поет и писател. Важни теми в произведенията му са свързани с Освобождението, но също могат да се открият и творби със социални проблеми...
  Прочети
 • " История славянобългарска" -зов за пробуждане на българския народ

  "История славянобългарская" на светогорския монах Паисий Хилендарски е емблематичен текст, най-важен за българското Възраждане, който се явява преломна точка, етап от оформянето ни като самостойна, обединена нация, колектив. Тя утвърждава основните ключови елементи на националната ни идентичност, а именно понятията: народ - език - отечество...
  Прочети