"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Прочети
 • Хамлет - Трагизмът на ренесансовата личност (ЛИС)

  Западноевропейският ренесанс бележи два периода в своето развитие. Първият период се характеризира с редица открития и постижения в областта на литературата, науката и изкуството. Това е времето, в което се утвърждават хуманистичният идеал и светлата вяра в човека...
  Прочети
 • Образът на лицемерния набожник в комедията „Тартюф” (ЛИС)

  Още след първото представяне пред кралския  двор "Тартюф” придобива славата на скандална пиеса. Кралят и неговите придворни харесват комедията, но тя е забранена под натиска на кралицата майка-Ана Австрийска и висшето духовенство. След смъртта на кралицата  комедията е поставена на сцената и има голям успех.
  Прочети
 • „История славянобългарска” – диалог с настоящето в името на бъдещето (ЛИС)

  Паисиевата „История славянобългарска” ( 1762 година ) отразява важни тенденции в българския обществен живот през 18 век. Тя възкресява историческата памет за славното минало и е съществен фактор за формирането на националния дух през епохата на Възраждането...
  Прочети
 • Образи на участниците в четвърти кръг от поемата „Ад” (интерпретация)

  Моралната тема на поемата „Ад” са човешките страсти, грехове и престъпления. Данте го онагледява чрез формата на наказанията. На всеки грях съответства равностойно наказание. Така сладострастниците са осъдени да се въртят вечно във вихър, символ на тяхната страст, на прорицателите главите са обърнати назад...
  Прочети