"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Разработки по литература за ученици от осми клас. Ако не откриете необходимата Ви тема тук, моля Ви пишете във форумите ни за помощ. Ако искате да помогнете на други, можете да обогатите нашия списък като изпратите разработени от Вас произведения на нашите e-mail адреси.

 • Защита на родното слово в "Българският език" на Иван Вазов (план-анализ)

  Одата „Българският език” утвърждава значимостта на родното чрез възхвала на едно от най-ярките му измерения – родния език. Посегателството над езика за Вазов е равнозначно на разколебаване на националното съзнание, а хулите срещу българското слово са поругаване на националната чест. Възхваляването на красотата на родния език е израз на родолюбив и форма за отстояване на българщината.

  Прочети
 • Елате ни вижте! (анализ)

  Елегията „Елате ни вижте” е откровен и спонтанен отклик на трагико-драматичното колективно „разлюляване” на надеждите за достоен живот в отвоюваната с толкова жертви и себеотрицание народна свобода. Родена от разочарованието и излъганата вяра, от несбъдването на националното очакване, тя е посветена на онзи страдалчески облик на Родината, в който новото, жадувано и мечтано лице на България е само знак за несретническа общностна орис, за човешко социално и духовно принизяване, за установяваща се екзистенциална безизходност.

  Прочети
 • Одата "Левски" на Иван Вазов - анализ

  Неслучайно цикълът "Епопея на забравените" се отваря с одата „Левски”. Като личност и дело Апостола на свободата синтезира най-ярките черти на времето, висшите нравствени добродетели на епохата. Името му е синоним на безкористна служба на народа, на жертвеност и себеотрицание, „икона” на освободителната борба. Като първо произведение от цикъла, одата разгръща неговите основни смислови посоки, очертава характерните особености на избрания от Вазов творчески подход, начина на изграждане на образа, лирическия синтаксис. В текста, както и в останалите произведения от сборника, се задават двете темпорални измерения – времето на миналото и времето на потомците.

  Прочети
 • "Дядо Йоцо гледа" - план-анализ

  "Дядо Йоцо гледа"e изграден върху смислопораждащата корелация „гледане-виждане” (множеството гледащи, но лишени от способност да видят и оценят великото благо – свободата, и един; който вижда, защото не е гледащ) която, чрез синонимните противопоставяния „пасивност-активност”, „статика-динамика”, „повтаряемост-единичност”, „много-един”, „безлично-лично” очертава двата повествователни (наративен и дескриптивен) и двата идейно-емоционални пласта в творбата – романтико-патриотичния, свързан с радостта от свободата и възхвалата на прогреса, и критико-реалистичния, насочен към разкриването на обществените недъзи на новото време

  Прочети
 • Одата "Паисий" на Иван Вазов - анализ

  Одите в "Епопея на забравените" отварят един безкраен диалог за реториката, метафориката, смяната на позициите, нивата на богатата антитезност и сентенциозния стил. Но това, което отличава „Паисий” в образната система от философско-поетични обобщения за светлия човешки разум и вождаческия дух към достойни бъднини, е художественото „пресрещане” на по-етичната лексика на средновековното похвално слово (архаичният лексикален пласт) и одическата приповдигнатост на следосвобожденеца, който громи „несвестните и юродите”, че по своя воля предпочитат мрака на безпаметството. Историческото повествование за „новото житие”, на което Паисий поставя „конец”, е отразено оригинално – монологът на героя се отделя композиционно като втора структурна част.

  Прочети