"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Есета

ЗАЩО ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕ Е ПРЕВЪРНАЛО ВЪВ ВАЖНА НАЦИОНАЛНА ЦЕННОСТ?

Голяма част от проблемите около появата на славянската писменост са изключително сложни и във връзка с решаването им се градят твърде спорни научни хипотези. Но тези проблеми са били винаги актуални и интересът към тях непрекъснато нараства. Проблемите и интересът към тях са от всякакво естество. С това ние можем само да се гордеем...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител