"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Есета

„Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме” - Васил Левски (есе)