"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Вапцаровият лирически АЗ в стихотворението „Вяра“ (анализ)

Единствената приживе излязла стихосбирка „Моторни песни" на световно известния български поет Никола Вапцаров няма предговор, традиционен при представяне на нов автор. Тази липса успешно се компенсира от стихотворението Вяра, което по замисъла и поетическото си съдържание има характер на манифест, съдържащ принципите на несложната му житейска философия, и на художествена проrрама на поетическото му творчество.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител