"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Тестове по БЕЛ

Тест по български език и литература за седми клас

Главният резултат от развитието на възрожденските процеси през ХVІІІ-ХІХ в. е създаването и утвърждаването на българската нация. И затова, за да се разбере смисълът на възрожденската епоха, трябва да се изучи и изследва процесът на формиране на нацията... 

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител