"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за десети клас

Съдбата на „малкия човек” в повестта „Шинел” на Гогол

Николай Василиевич Гогол като представител на литературното направление - Реализъм изобразява в своите произвезения истинската действителност. Време, в което социалното разделение е силно изразено. Хората са или много богати, или много бедни. Каква е съдбата на „малкия човек” в повестта „Шинел” на Гогол...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител