"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Литература

Противоречивата същност на човека и света в поезията на Пейо Яворов (ЛИС)

В началото на своя творчески път, под влияние на народническите си  настроения, Пейо Яворов създава стихотворения предимно със социална насоченост. Ранните му творби обективират света в неговите национални, обществени и битови измерения...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител