"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Победата на творческия гений над страданието (Аргументативен текст върху „Cis moll” от П. Славейков)

Основният обект на изображение във философските поеми на Пенчо Славейков са трагическите фигури в изкуството. В „Cis moll”, „ Сърце на сърцата”, „Микеланджело”, „Симфония на безнадеждността” поетът извежда идеята, че в битието на твореца се съчетават трагизъм и оптимизъм.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител