"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Анализи дванадесети клас

Песента на колелетата (анализ)

В историята на българската литература творбите на Йордан Йовков изграждат цялостен художествен свят, провокиран от основния екзистенциален въпрос - за смисъла на човешкото присъствие в света. Не конкретната случка вълнува автора, а нейното вписване във всемира; не развитието на характера, а неговата поставеност сред многоликия образ на човека; не прякото общуване с читателя, а многогласният диалог между типове култури (битова и словесна) и между различни културни равнища (колективно-митологично и личностно-литературно). Всеки текст на писателя е свързан с проблема за смисъла на човешкия живот, но има един разказ, в който са събрани неговите и въпроси, и отговори; който представя цялостна философия - „Песента на копелетата”. И проблематиката, и образната система, и посланията на текста насочват интерпретацията към разгадаване на Йовковите прозрения за отношенията „човек - свят” и за земната мисия на личността.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител