"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

Образът на Константин Кирил Философ според пространното му житие (ЛИС)

За личността на Константин Кирил Философ можем да съдим предимно от творбите, посветени на него,в които откриваме явна смесица от достоверни факти и легендарни разкази в стила на популярните тогава жанрове като житие и похвално слово. Сред най-авторитетните творби в тази област на литературата е Пространното житие на Кирил...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител