"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за девети клас

Образът на Кирил според пространното му житие (ЛИС)

Пространното житие на създателя на славянската азбука е първата житиеписна творба в старобългарската литература. Тя е създадена непосредствено след смъртта на Свети Кирил. Творбата създава образа на великия славянски просветител и е ценен извор за живота и дейността му...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител