"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Невъзможният диалог (Аргументативен текст върху разказа „Андрешко” от Елин Пелин)

Нерядко творбите на Елин Пелин представят границите между хората, показват невъзможността за диалог между тях. Като изобразява един разпадащ се диалог, разказът „Андрешко” създава метафора за социалното отчуждение и безизходността, която то води след себе си. Светът, изобразен в произведението, е противоречив – „ходът” на повествованието е неравен, пространството – променливо. 

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител