"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Национално и общочовешко в българската възрожденска литература (ЛИС)

Българското възраждане е период на обществено-политически и кулутурен подем. Тогава започва народностното самоосъзнаване и се формира нацията. Води се борба за духовна и национална независимост. Поставено е началото на българската литература, чиито представители, а и самата тя като съвкупност от произведения, ще играят значителна роля в тези процеси...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител