"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Есета

„Най-после да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени сили“ (есе)

Историята е наука, която съхранява промените в цялостния живот на народите – възходите и паденията, завоеванията и успехите, традициите и новаторството. Всеки етап от общественото, икономическото и културното развитие има свои лидери, които печелят уважението и на своите съвременници, и на потомците...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител