"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за дванадесети клас

Исторически, митологични и общочовешки послания в поемата „Септември" на Гео Милев (ЛИС)

Поемата „Септември" от Гео Милев е част от българския експресионизъм, който през двадесетте години на двадесети век се налага като радикална опозиция на символизма. Според импресионистите човекът е осъден да живее в социална действителност, която го потиска и обезличава. Тя е оприличена на хаос, на абсурд, затова основен мотив става този за разрушението на социума и търсене на нови ценности. Експресионизмът е естетика на масата, на тълпите; отделната личност придобива ценност само чрез връзката си с Вселената и човечеството. Външният и вътрешният свят се фрагментират, като чрез фрагмента експресионистичната литература отвежда към ада на съвременния свят, който неизбежно чертае пътя от „аз" към „ние". Без всякакви преходи поетическият израз минава от реалното в нереалното, от микрокосмоса към макрокосмоса, от святото към низкото. Така се създава един свят, в който нищо не е в покой, нищо не е константно, нищо не е завършено.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител