"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за десети клас

Диалогът Гергана - везирът - сбръсък на ценности

 "Изворът на Белоногата" е една от най-хубавите поеми, написани от Петко Рачов Славейков. Тя е вечна за българския народ, защото в нея са представени всички качества, които той цени и обича.

В поемата се противопоставят два различни свята - на Гергана и на везира. Сблъсъкът на ценности е неизбежен. Гергана принадлежи към българското...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител