"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Есета

Чудо, милосърдие, доброта (есе)

    Предстои най-важния християнски празник – Коледа. Какви са първите Ви асоциации, когато чуете името му – християнство, семейство, топлота, уют – да! Всичко това, обобщено в три символни за Коледа думи – чудо, милосърдие и доброта. Взаимно свързани, зависещи, прелитащи се едно в друго понятия...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител