"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за единадесети клас

Човекът като средоточие на национален и социален драматизъм в поезията на Пейо Яворов (ЛИС)

Творбите от ранния творчески период на Яворов носят всички характерни черти на литературата ни от края на XIX век и се вписват напълно естествено и хармонично в нея. Като основен литературен герой на това време се налага образът на изстрадалия селянин и сиромашкия род. В тази насока поетът пресъздава социалната драма на личността, като в процеса на пресътворяването и се докосва до неизменимите и типични характеристики на националното съществуване и народната душевност. Като потвърждение на националната литературна традиция и като следствие от личния жизнен опит на твореца, се налага и темата за национално-освободителните борби, поставени в контекста и границите на безкрайния човешки порив към свобода. С философска задълбоченост и ярка емоционалност, с порива на голям художник в блестяща поетическа форма, Яворов разкрива страданието на човека, представяйки неговия образ като средоточие на социален и национален драматизъм.

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител