"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Литература

Човекът и светът в поезията на Христо Смирненски (ЛИС)

Поезията на Христо Смирненски в най-голяма степен отразява идейно-тематичния прелом в лириката на 20-те години на 20 век. Елитаризмът и индивидуализмът, философската нега и мировата скръб на символистичната поезия са „приземени” чрез противопоставените им социални реалности на насточщето „тук” и „сега”...

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител