"Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде"

Теми по литература за дванадесети клас

Болната човешка душа – трагедия на личността (Аргументативен текст върху стихотворението „Болница”)

В протеста срещу символистичната поетика на поколението от 20-те и 30-те години на ХХ век се появява стремеж за завръщане към естествеността на битието, към внушенията на естествения предметен свят. Създаването на нова естетика поражда и новия поетически език – прозаичен, груб, дори грозен. 

За да имате достъп до материала е нужно да бъдете регистриран потребител