Начало arrow Литература arrow Есета arrow Библията - книга на книгите (есе)

Библията - книга на книгите (есе)
Оценка: / 5
СлабОтличен 
Автор Томас Ахчиян   

 

Известният руски химик Ломоносов казва: "Съществуват две велики книги, които трябва да четем - природата и Библията. Първата, за да признаем Божието всемогъщество, втората - за да научим как да се спасим от греховете. Оригиналният текст на Библията не е променен, въпреки че има хиляди преписи и фрагменти. Библията има силата да промени грешника.  Учени, философи и мъдреци са се мъчили да преобразят, да облагородят човека, но без успех. Единствено Библията е могла да стори това. Тя е Божие послание до всеки, за да ни осветли относно смисъла на живота.                                        

Има ли сигурен критерий за право и добро? Хората считат, че понятия като морал, право, истина, добро, зависят от епохата, културата и възгледите на дадено общество, но от библейска гледна точка те са валидни за всички времена и общества. Бог е велик законодател. Духовните закони, дадени в Божието Слово, уреждат отношенията между човека и Бога, и между човеците. Те не са дадени, за да ни ограничават, а да ни предпазват и ръководят в живота. Морален закон, или Декалог, познат ни като "Десетте Божии заповеди". Бог го произнесе от планината Синай със Своя глас "... докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине..." -той е  непроменен.

Първата заповед - "Да нямаш други богове освен Мене". Тази заповед показва, че има само един Бог и Той изисква поклонение само на Него. Втората - Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето..., на земята, ... във водата..., да не им се кланяш, нито да им служиш..." Нито на слънцето, нито на луната, нито на звездите.Третата заповед - "Не изговаряй напразно името на Господа Твоя Бог..." Лекомисленото споменаване на Божието име в разговори също е грях, както и при лъжливи клетви. При тържествени случаи и в молитва не е грях да се произнесе името на Бога. 

Четвъртата заповед - "Помни съботния ден, за да го освещаваш... да не вършиш никаква работа ни ти, ни синът ти... защото в шест дни Господ направи небето и земята... а на седмия ден си почина." Бог е благословил този ден, и той е единственият от седмицата, който е осветен и благословен, и с това донася благословение на този, който го пази. Петата заповед - "Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята..." Когато са малки, децата трябва да са послушни на родителите си, а когато пораснат - да ги почитат и уважават. 

Шестата - "Не убивай". В "планинската проповед"  Исус включи като убийство гнева и презрението към другите. В очите на Бога нараняването на душата с думи също е убийство. Седмата - "Не прелюбодействай". Според Библията не само изневярата, но блудството и половият живот преди брака също са грях. Осмата - "Не кради". Тази заповед акцентира върху зачитането на чуждата собственост.                                                  

Деветата - "Не свидетелствувай лъжливо". Тази заповед включва не само лъжесвидетелстването, но и злословенето на другите, клеветите. Може да се лъже като се премълчава, със свиване на рамене, с вдигане на вежди. Десетата: "Не пожелавай нищо, което е на ближния ти". Последната заповед прониква в подбудите на нашите постъпки. Тя казва, че ние сме толкова отговорни за мислите си, колкото и за делата. А дали тя не ни казва също и "не завиждай"? Основата на ДесеттеБожии заповеди е любовта към Бога и самите нас. Човешката съдба е централната тема на Свещеното Писание. Основната му цел е да ни разкрие Твореца като личност, да ни свърже с Него, за да получим вечен живот.

Тайната на Неговата воля е Спасителният план, който Бог предлага на падналия в грях човек. Неговото разяснение е  основната задача на Библията. Всеки стих на Стария Завет по един или друг начин говори, че ще дойде Спасител, Евангелията пък ни казват, че Спасителят е дошъл, а посланията и Откровение - че ще дойде отново. 

Библията е едно откровение. Откровение на Господ Иисус затова как трябва да живеем, какви норми и правила трябва да спазваме.