Европа (есе)
Оценка: / 16
СлабОтличен 
Автор Томас Ахчиян   

Още от първата глътка въздух детето проплаква и така заявява, че идва като достоен гражданин на света.Със израстването и съзряването на индивида, той започва да гради собствена ценностна система и се стреми към определени цели. Именно това е Европа – една цел, изградена от ценностите на добрият човек.

 Животът е една игра с различни нива. И както всяка такава, стигнеш ли до края се отключва желаният стремеж. Така става и в житейския път, след много трудности се стига до бленуваната цел. Това е Европа. Тя не е даденост, а стимул, който трябва да се преследва. По пътя към нея трябва да се правят компромиси и преминават трудности. Тя е целта на свободните хора. Хора, които са съхранили основните човешки ценности и са ги пречупили по начин по който ще се разбират с другите. Европа е и единно цяло. Цяло в което не съществуват разногласия, защото в него “членуват” граждани със свободен дух. Хора, които са горди граждани на света. Европа е идея. Създадена от реплитането на множество такива, подбрани и подредени в определен ред.

 Човекът е преди всичко, подчинен на навиците си. Привличат от усещането на добре познатото. Но какво става, когато познатото стане опасно? - Трябва да се скрие. Европа е общност. В нея познатото не може да бъде опасно, а непознатото е предизвикателство. Предизвикателство, което води до развитие на човека и неговата личност. Европа е прогрес. Чрез нея се усъвършенстват идеите, ценностите добиват нови стойности. Европа е мястото в което най-много се цени личността. По уникален начин се запазва самостоятелността на човека и в същото време той става част от единното цяло, без да губи своята идентичност. Европа е положителната сила. Силата, помагаща на хората да водят по-добър и по-пълноценен живот. Дава им сили да се стремят към собственото си развитие, като по този начин помагат на прогресирането на другите.

 Европа е обща кауза в която всеки се включва доброволно, привлечен от идеята и каузата за по-добър живот.