Начало arrow Конкурси arrow Жури на конкурса по литература

Жури на конкурса по литература

Председател: 

 

Юлияна  Емилова  Станчева

 

Образование:

 

1977-1982г.

диплом за завършено висше образование,

първа специалност: български език и литература

втора специалност: руски език

 

 

1991г.         

 

 

 

2003-2005

Следдипломна квалификация по специалността,

 

Сертификат за втори клас квалификация;

 

Магистратура по културология, ”Мениджмънт в художествената култура”; ВСУ”Черноризец Храбър”; Магистърска теза: ”Изграждане на умения за изучаване на драма в училище”

 

Професионален опит:

 

 

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх”

 

 

Публикации:

  

      1. Емилова, Ю. “Не-съвършенство”, стихосбирка, 1992г

      2. Емилова, Ю. “Следа по камъка”, стихосбирка, 1999г.

      3. Емилова, Ю; Нейков, Н.”Речник-помагало на остарели и непознати думи в творчеството на българските класици”, ч.І . “Любен Каравелов”; изд. Славена, 2000г.

      4.  Емилова, Ю.; Нейков, Н. “Речник-помагало на остарели и непознати думи в творчеството на българските класици”, чІІ. “Иван Вазов”; Славена, 2000г. 

      5.  Блаватска, Е. “От пещерите и дебрите на Индустан”, Славена 2001г., преводач от руски Юлияна Емилова.

      6.  Емилова, Ю. “Жена на длан”, стихосбирка; Славена, 2001г

      7.  Редактор-коректор на :

              - “Българи, християнство и етноси в североизточна България и Варна”;

              - “Коментари към библейски текстове” - учебно помагало за 9-ти клас

 

 

Членове:

 

Снежана Тодорова Христова

 

Образование:

 

1979-1984г.

диплом за завършено висше образование,

първа специалност: български език и литература

втора специалност: руски език

 

 

1994-1996г.        

 

 

Следдипломна квалификация при проф. Кирил Димчев,

 

Сертификат за втори клас квалификация;

 

Професионален опит:

 

Дългогодишен преподавател по БЕЛ.

 

 

 

 

Иванка Атанасова Бобева

 

Образование:

 

1975-1979г.

диплом за завършено висше образование,

първа специалност: български език и литература

втора специалност: руски език

 

 

       

Сертификат за втори клас квалификация;

 

Професионален опит:

 

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх”

 

 

И тримата преподаватели са дългогодишни проверители.