Начало arrow Литература arrow Есета arrow За да получиш утре, трябва да дадеш днес

За да получиш утре, трябва да дадеш днес
Оценка: / 9
СлабОтличен 
Автор Мирослава Георгиева Няголова   


Човешкият живот и заобикалящата го природа са безценно богатство. Може да сеживее в щастие и радост, но само ако човек сам не се погуби, като в стремежа сида живее все по-добре, все по-удобно и да има всичко, каквото му се прииска,неусетно и с лека ръка посяга на заобикалящата го среда. Защото животът е единБожи дар и сам решаваш как да го прекараш и подредиш. Най-важното е, че дасъществуваш на този свят е една единствена и неповторима възможност, която несе връща. И ето защо е добре да живееш така, че накрая, когато правишравносметка, да се чувстваш спокоен и горд от себе си. Разбира се това неознача, че грешки не се правят, напротив – това е една от основните идеи наживота – да грешиш, но да се учиш от тези грешки и най-важното – да не гиповтаряш.

Всеки момент от живота ни е единствен. Днес не става утре, нито утре може дабъде вчера.  Всеки човек, който се появява в живота ни, е неповторим.Винаги съм мислила за хората по специален начин. Всичките ми приятели сатолкова различни и толкова странни... понякога. Не са създадени по начина, покойто съм създадена аз. Именно тези разлики пораждат недоразумения,противоречия и пропасти във взаимооношенията. И в този смисъл, съществуванетона човека е една постоянна борба за все повече и повече.

Случвало ли ви се е да видите някъде в парка саморасли плодни дръвчета? Кактака са поникнали там? Случайно някоя костилка е била хвърлена, попаднала е впочвата и после е поникнало дърво. Без да знаем, понякога ние сеем. Не сидаваме сметка за това.

Това се случва често в живота ни с духовната сеитба.

Правим нещо и не се съобразяваме, че деца ни гледат и се учат от нас.Говорим разни неща, но не си даваме сметка, че те ни слушат. И после се чудимзащо те говорят така или постъпват като нас.

Думите и действията ни всеки ден са семена в хората около нас.

Ние може да се чудим понякога защо хората не са приятелски настроени, а неси даваме сметка, че не сме били такива с тях, не сме помогнали, поздравили,съобразили …

В отношенията – сеем безразличие, егоизъм, пренебрежение докато в единмомент светът ни започне да се разпада и ние се чудим откъде ни е дошло всичкотова.

Какво сеем? Едно малко семенце. Какво пониква? В зависимост от семето, нодесетки, стотици, хиляди пъти растението е по-голямо от посятото семе.

Думата “карма” се използва толкова често, че всеки вече е убеден, че знаезначението на този термин. По същество той се отнася до универсалния закон запричина и следствие и е идентичен с библейската идея, че “Каквото човек посее,такова ще пожъне”. Законът на кармата е подобен на закона от Нютоноватамеханика: “На всяко действие съответствува равно противодействие”. Айнщайнказва: „Две неща са безкрайни – Вселената и човешката глупост.”

Човек си мисли, че ще избегне последиците от действията си. Това е така,защото сеем в един сезон, а жънем в друг. На семето му трябва време, за дапорасте и да даде плодове.

През това време, докато не се виждат истинските резултати от сеитбата, ниесме спокойни. Отказваме да мислим за бъдещето. Важно е, че сега всичко е наред.Надяваме се да избегнем последиците от неразумния живот – но това е неизбежно.

Много млади хора живеят един такъв живот на самозаблуда – живеятнездравословно докато са млади – цигари, алкохол, наркотици и си мислят, четова няма да им навреди, защото не чувстват последиците сега. Но идва време,когато трябва да жънат горчивите плодове.

Има един физически, духовен, биологически закон, който действа неизменно вживота ни и докато продължаваме да го избягваме, ще си правим някаквипожелания, които са лишени от смисъл, които нямат никакво влияние.

Това е законът: Каквото посееш, това и ще пожънеш!

Ние хората постоянно се опитваме да избегнем неговите последици. А еочевидно, че нито един човек, засаждащ магарешки бодили, не може да очаквареколта от рози.

Не можеш да пожънеш картофи, ако си сял люцерна.

Не можеш да пожънеш щедрост, ако си посял сребролюбие.

Не може да пожънеш вярност в брака, ако си посял пожелание на чужд партньор.

Не може да пожънеш здраве, ако си сял нездравословен живот.

Да, ние трябва да имаме мечти, планове, но те сами по себе си не даватплодове. Плодовете идват, когато започнем да действаме реално.

Ние по празниците си пожелаваме много неща. Но тези пожелания може да сеокажат напълно безсмислени.