ТПГ "Мария Кюри"


Наименование на

учебното заведение:

Технологична професионална гимназия

„Мария Кюри” – град Перник

Адрес и телефон:

гр. Перник 2303, кв. "Мошино",

ул. "Младен Стоянов" №1

тел./факс:  076 / 672947

тел.:          076 / 695134

                 076 / 695578

e-mailtpg_mcurie_pernik@abv.bg     

web:  http://tpg-pk.dir.bg/      

 

Снимка:

  SnimkaTPG.JPG

Кратка история:

През учебната 1949/50 година в Минната техническа гимназия в Перник е открита специалност “Металургия”. От 1959 година специалност “Металургия” се отделя от Минния техникум и се обособява в самостоятелно учебно заведение – Техникум по металургия и машиностроене. От 20 май 1994 година учебното заведение е преобразувано в Техникум по металургия и химични технологии. На 10 май 1996 година училището приема името на нобеловият лауреат Мария Кюри.. От 2003 година училището се променя в Технологична професионална гимназия "Мария Кюри".

Специализирани паралелки:

Металургия на черните метали

Екология и опазване на околната среда

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти

Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки

Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП

Награди – постижения:

През последните години печелим много проекти:

„Училището – територия на учениците, модул: „Ритуализация на училищния живот”

"Pазработване на механизми за училищни и студентски практики"

"Бъдещето ни е в нашите ръце"

Web: http://razrabotki-tpgpk.blogspot.com/

Извънкласна дейност:

Eкoклуб "Мост към бъдещето"

Училищен вестник "Тийнейджър

Традиции и милосърдие

Спортна дейност

Девиз:

„Да черпим от живота мечти, да даваме на мечтите живот!”

Мария Кюри