Начало arrow Конкурсни творби

Конкурсни творби
ДУХОВНАТА СИЛА НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ СПОРЕД ПРОСТРАННОТО МУ ЖИТИЕ
Оценка: / 42
Автор Гено Младенов Николов   
Един от най-обаятелните образи на християнските светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература , той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност, че поетият път кам духовно усъвършенстване на славянското племе е верен...
Продължава...
 
Диалогът—минало, настояще, бъдеще в “История славянобългарска”
Оценка: / 31
Автор Гено Младенов Николов   
“История славянобългарская” е цялостно литературно произведение. Първооснова на тая цялост е авторският замисъл, идейно-тематичният фундамент на произведението, след това обобщеното изображение на хората, на човешките образи, структуруопределящият конфликт и накрая—основният емоционален тон на произведението...
Продължава...
 
“АЗБУЧНА МОЛИТВА” – УТВЪРЖДАВАНЕ НА БОГОВДЪХНОВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ
Оценка: / 8
Автор Гено Младенов Николов   
Старобългарската поезия е част от официалната българска литература. Образец на декламационната поезия е “Азбучна молитнва”, която представлява встъпление към “Учително евангелие” на Константин Преславски...
Продължава...
 
Личността на Паисий
Оценка: / 40
Автор Гено Младенов Николов   
С Паисий Хилендарски започва онзи романтичен повей, който ще се усеща през цялото ни Възраждане. Паисий е първият силен и ясен тон, възвестил духа на новото. Със своята “История славянобългарска” посочи “закономерността“ на логиката на Възраждането, изтъкна примера на миналото...
Продължава...
 
ЧОВЕШИТЕ ЦЕННОСТИ В ИЗПИТАНИЯ „КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ”
Оценка: / 14
Автор Гено Младенов Николов   

В този живот не може да се печели. Човек трябва да даде себе си на живота, а не да ограбва живота за себе си.

Преосмислянето на утвърдени разбирания и нагласи е процес на самопознание. Човешките ценности се утвърждават и устояват в изпитания. Пример за това е повестта на Емилиян Станев „Крадецът на праскови”...

Продължава...
 
Красотата, любовта и смъртта в разказа „Шибил” от Йордан Йовков
Оценка: / 78
Автор Петър Лозанов Лозев   
Един от най-ярките и обаятелни Йордан-Йовкови герои е Шибил от едноименния разказ. Творбата неслучайно е поставена първа в цикъла „Старопланински легенди” – тя въвежда по категоричен начин мотива за необикновените, силните хора. В разказа се изгражда и онзи особен хронотоп, в който се развиват събитията от целия цикъл, а именно – отколешното – едно неопределено и мистифицирано минало...
Продължава...
 
МОТИВЪТ ЗА ПЪТУВАНЕТО В АПОКРИФА „ ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА ПО МЪКИТЕ” И „АД” НА ДАНТЕ
Оценка: / 11
Автор Анита Николова   
Мотивът за пътуването е често срещан в световната литература. Откриваме го още в античната литература – Одисей в продължение на десет години е извън дома си , а неговият син тръгва на път , воден от стремежа да намери своя баща. Този мотив се среща и в творчеството на Вергилий(„Енейда”)...
Продължава...
 
Пътят към доброто в "Занемелите камбани" на Елин Пелин
Оценка: / 5
Автор Албена Атанасова   
На пръв поглед Елин Пелин създава “Под манастирската лоза” като цикъл от християнски поучения – и като структура, и като семантика. Притчите разказват за греха да бъдеш човек, за прекомерността в човешката добродетелност и порочност, предизвикваща намесата на невидимата висша сила, която направлява човешките съдби..
Продължава...
 
Раздвоението и самотата в “Черна песен”
Оценка: / 39
Автор Албена Атанасова   
Родено от любовно разочарование, стихотворението е напечатано за първи път в списание “Съвременник” през 1910 г. със заглавие “Загадка”. Но може би самата му реализация като обобщена картина на драматичния духовен свят на поета е станала причина за смяна на първоначалното заглавие с “Черна песен”...
Продължава...
 
Пътят към любовта и към смъртта
Оценка: / 3
Автор Албена Атанасова   
Разказите от сборника “Старопланински легенди” осмисля любовта като център на битието. Тя е онази, неподвластна на рационални забрани сила, която поставя човека на нравствен кръстопът. Чрез нея героите опознават себе си и искат да живеят в хармония със света. За да го постигнат, им се налага да се противопоставят на патриархалните норми...
Продължава...
 
Непостижимото самопознание и горестната самота
Оценка: / 3
Автор Албена Атанасова   
В ранната си поезия Атанас Далчев разглежда проблема за съществуването, като поставя ново начало в българската литература. Поетът отхвърля символистичната отвлеченост и избира да говори за човека, разкривайки истината за неговата самотност на фона на космическото време и пространство...
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 78 - 88 от 178