Начало arrow Конкурсни творби

Конкурсни творби
ТИТАНИЧНИТЕ СТРЕМЕЖИ НА ГОРДАТА ЛИЧНОСТ НА ПРOМЕТЕЙ
Оценка: / 0
Автор Гено Младенов Николов   
Трагедията „Прикованият Прометей” на древногръцкия драматург Есхил отразява формирането на естетически представи за връзката между човека и неговата съдба. Прикованият Прометей” на Есхил отразява голямата битка между човека и природата, въплътена в митологичния конфликт между титана Прометей и Зевс -- върховния бог на Олимп...
Продължава...
 
ОБРАЗЪТ НА ПРОМЕТЕЙ – БОЖЕСТВЕНОТО И ЧОВЕШКОТО
Оценка: / 74
Автор Гено Младенов Николов   
Трагедията „Прикованият Прометей” на древногръцкия драматург Есхил отразява формирането на естетически представи за връзката между човека и неговата съдба. В контекста също ясно са изразени и митологичните вярвания. Митът за Прометей, дал огъня на хората, е тематична основа за разгръщане на конфликт, отразил митологичен сюжет в трагедията на Есхил...
Продължава...
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПЕРСОНАЖИ В „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”, Н. ВАПЦАРОВ
Оценка: / 21
Автор Гено Младенов Николов   
Никола Вапцаров е явление в развоя на българската литература. Цялата лирика на поета е издържана в духа на споделянето. Тя разкрива участта на човека, изповядва неговото отчуждение, но наред с това споделя една дълбока, религиозна вяра в живота—възможност...
Продължава...
 
Вапцаровата поетична възхвала на човечността в “Песен за човека”
Оценка: / 15
Автор Гено Младенов Николов   

Никола Вапцаров е явление в развоя на българската литература. Цялата лирика на поета е издържана в духа на споделянето. Тя разкрива участта на човека, изповядва неговото отчуждение, но наред с това споделя една дълбока, религиозна вяра в живота—възможност...

Продължава...
 
Участта на човека според “Песен за човека” на Вапцаров
Оценка: / 9
Автор Гено Младенов Николов   

Демитологизиран, Вапцаров е приземан и затова е по-човечен и по-близък. Не губи нищо от стойността си като поет, защото низшите духом не го дакоссват с дребните си хули.

Поезията на Вапцаров е творческо средоточие на вещи и неудобни въпроси и отговори...

Продължава...
 
НЕРАЗПЛЕТЕНИЯТ ВЪЗЕЛ НА ДВЕ ЧОВЕШКИ СЪДБИ
Оценка: / 1
Автор Гено Младенов Николов   
Патриархалните родови закони имат своите нравствени опори в почитта към родителите, съвестта, достойнството и честта. В годините, когато така безцеремонно се рушат изпитаните през вековете духовни устои, светът на Хайтовите герои излъчва някаква особена, почти екзотична светлина. Те сякаш са извън динамиката на времето...
Продължава...
 
СЪДБАТА НА „ДЕЦАТА НА ГРАДА” В ТВОРЧЕСТВОТО НА СМИРНЕНСКИ
Оценка: / 49
Автор Гено Младенов Николов   
Христо Смирненски е граничен автор. Граничността му не е разполовяваща, разделяща, а синтезираща процеси и явления с различен социален и естетически произход. „Слънчевото дете на българската поезия” остави внушително по обем творчество...
Продължава...
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ”, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Оценка: / 14
Автор Гено Младенов Николов   
Стихотворения като „Старият музикант”, „Уличната жена”, „Зимни вечери” предвещават идването на един несъмнен художник, един вещ психолог в лицето на Христо Смирненски. В своите картини от големия град Смирненски създаде незабравими образи на страдалци и жертви на тогавашното общество...
Продължава...
 
ВАПЦАРОВ – „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” – УРОК ПО ХУМАНИЗЪМ
Оценка: / 29
Автор Гено Младенов Николов   

Главните общочовешки нравствени норми се опират на катарзисно възкресяващата етика.

Уроците по хуманизъм са най-съществените в нашето земно съществуване. „Песен за Човека” на Вапцаров е един добър урок по хуманизъм...

Продължава...
 
„ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ” – ФАЛШЪТ, ГРОЗОТАТА И БЕЗМИСЛИЕТО НА ЕДИН ЛИШЕН ОТ ДУХОВНОСТ СВЯТ
Оценка: / 22
Автор Гено Младенов Николов   

Липсата на самоличност превръща хората в марионетки и същността им се изчерпва с изпълняваната социална роля.

Рентгеновият поглед в „Дамата с рентгеновите очи” от Светослав Минков е символ на човешкото самопознание...

Продължава...
 
ЛИЧНОСТТА НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ СПОРЕД „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАЯ”
Оценка: / 8
Автор Гено Младенов Николов   
С Паисй Хилендарски започва онзи романтичен повей, който ще се усеща през цялото ни Възраждане. Паисий е първият силен и ясен тон, възвестил духа на новото. Със своята “История славянобългарска” посочи “закономерността” на логиката на Възраждането, изтъкна примера на миналото...
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 56 - 66 от 178