Начало arrow Конкурсни творби

Конкурсни творби
Смъртта и безсмъртието в баладата ,,Хаджи Димитър’’
Оценка: / 164
Автор Ирина Борисова Джундрина   
Творчеството на Христо Ботев е едно от най-значимите и експресивните в периода на Възраждането.Той успява да улови най-важното в своето време,да изведе най-актуалните проблеми – политически,социални,нравствени и общочовешки...
Продължава...
 
Историята на рода и съдбата на отделния човек в „Железният светилник”
Оценка: / 26
Автор Теодора Иванова Петрова   
„Железният светилник” е първият роман от тетралогията на Талев, посветена на борбите на българския народ за национално осъзнаване и освобождение на Македония. Това е роман, който притежава черти на: историческия, битовия и семейния роман. Епически социален роман, композиран върху тематиката на семейството, трагичното в българската съдба и началото на осъзнаване от една голяма общност...
Продължава...
 
„Възвисяващите мигове” в разказа „Последна радост” от Йордан Йовков
Оценка: / 18
Автор Виктория Бориславова Митова   
Истинският разказвач се познава по това, че думите му докосват струните на душата много преди да бъдат разкъсани от ума. Затова понякога трудът на литературните критици изглежда безсмислен, дори, смея да кажа, смешен. Те се опитват с най-пъстра реч и изтънчена логика да преразкажат на обикновения читател какво е искал да каже някой автор...
Продължава...
 
Интимният човешки свят сред панорамата на световната история в "Крадецът на праскови"
Оценка: / 15
Автор Димитър Луканов Петров   
Писателят Емилиян Станев е преди всичко вещ познавач и ценител на природата. Тя изпълва всяко негово произведение не просто като фон, а в унисон със събитията и общността на действащите лица, чиито отношения и преживявания обгражда с колорит и изпълва със задушевност и съдбовност...
Продължава...
 
Универсалното в посланието на „Песен за човека” от Никола Й. Вапцаров
Оценка: / 19
Автор Димитър Луканов Петров   
Поезията на Н. Й. Вапцаров – освен богата и разнообразна като стил, образност, ритъм – е и високо хуманна, пропита с идеализъм и наситена с убеденост в нравственото величие на изначалната духовна същност у предпочи́тания от него лирически обект – обикновения човек...
Продължава...
 
Човекът в общността според поемата ,,Ралица’’ на Пенчо Славейков
Оценка: / 15
Автор Християн Владимиров   
Поемата ,,Ралица’’ е сред най-популярните произведения на Пенчо Славейков.Писана в началото на 20 век,тя е сред онези литературни образци,които осъществяват връзката между традиционните ценности и новите модерни времена...
Продължава...
 
Възелът на човешките съдби в разказа „Дервишово семе”
Оценка: / 65
Автор Александра Стоянова Стоянова   

Творбата на Николай Хайтов „Дервишово семе” е последният разказ в сборника „Диви разкази”. Текстът може да се определи като смислова поанта, разгръщата възела на човешките взаимоотношения.

Основният сблъсък в произведението, между колективното и индивидуалното, е част от сложните конфликти на битието, които заплитат и разплитат възела на живота на героите от творбата...

Продължава...
 
Любов и омраза в елегията „Към брата си” от Христо Ботев
Оценка: / 68
Автор Гергана Костадинова   
„Инстинктивен и импулсивен индивидуализъм, набиран и блуждаещ в продължение на години и векове, посред подемите и паденията на милиони изчезнали вече прадеди [...] като една цялостна психическа енергия, за да намери в един определен час своето въплъщение в една избрана душа...
Продължава...
 
Волята за промяна в стихотворението „Борба” на Христо Ботев
Оценка: / 35
Автор Гергана Костадинова   
Проблемите на лирическия герой в стихотворението „Борба” се доближават до тези на една моя много добра позната. И двата персонажа, които ще се опитаме да опознаем по-добре, са от различни епохи, но това не им пречи да преживяват по един и същи начин спънките и неволите в живота си. Трудностите, които срещат по пътя си са свързани с уморителна битка срещу устойчивото зло...
Продължава...
 
За буквите
Оценка: / 11
Автор Стефани Манчева   
“За буквите” e старобългарска творба, написана от Черноризец Храбър. Тя представя правото на всеки народ да има своя писменост и да говори на родния си език. В произведението е поставен проблема за славянската писменост и нейното признаване. Основната цел на автора е да защити писменото слово...
Продължава...
 
Проглас към евангелието-възхвала на словото
Оценка: / 11
Автор Стефани Манчева   
Проглас към Евангелието” се смята за произведение от старобългарската литература, което е написано или от Константин Преславски, или от Константин - Кирил Философ.Творбата е написана през IX в.,тя е първото старобългарско стихотворение в славянската декламационна поезия. Думата "проглас" означава разгласявам,обявявам високо...
Продължава...
 
Съдбата на „малкия човек” в повестта „Шинел” на Гогол
Оценка: / 95
Автор Иван Маринов Райков   
Николай Василиевич Гогол като представител на литературното направление - Реализъм изобразява в своите произвезения истинската действителност. Време, в което социалното разделение е силно изразено. Хората са или много богати, или много бедни. Каква е съдбата на „малкия човек” в повестта „Шинел” на Гогол...
Продължава...
 
Диалогът Гергана - везирът - сбръсък на ценности
Оценка: / 49
Автор Димитринка Величкова Димова   

 "Изворът на Белоногата" е една от най-хубавите поеми, написани от Петко Рачов Славейков. Тя е вечна за българския народ, защото в нея са представени всички качества, които той цени и обича.

В поемата се противопоставят два различни свята - на Гергана и на везира. Сблъсъкът на ценности е неизбежен. Гергана принадлежи към българското...

Продължава...
 
Всемирният покой в „Сън за щестие” от Пенчо Славейков
Оценка: / 13
Автор Димитринка Величкова Димова   
Пенчо Славейков е един от основоположноците на българския модернизъм. Неговите творби разглеждат човека като личност. Славейков се интересува от смисъла на живота, предназначението на индивида в света, страданието и постигането на хармония със себе си и природата...
Продължава...
 
„Дамата с рентгеновите очи”- сатира на един самовлюбен свят
Оценка: / 93
Автор Мария Лазарова Гаралова   
  „Дамата с рентгеновите очи” е разказ за един свят, лишен от духовност. Той поставя темите за обезличаването на човешкия живот и за принизените ценности, за липсата на такива в обществото, което само се нарича „висше”. Светослав Минков описва с подробности поведението на главната героиня Мими Тромпеева след чудесата на маестро Галфоне...
Продължава...
 
Падение и спасение в „Песен за човека”
Оценка: / 255
Автор Мария Лазарова Гаралова   
Във Вапцаровата поезия преобладават темите за нерадостната съдба на обикновения човек и за вярата, че всеки може да промени, както себе си, така и самия живот. Вапцаров вярва в просветлението и искреното покаяние. Той обича човека и е сигурен, че има спасение на душата от греха. Затова можем да кажем, че Вапцаров пише за човека...
Продължава...
 
Домът и спомените като смислов център в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща”
Оценка: / 230
Автор Мария Лазарова Гаралова   
 Душата на Димчо Дебелянов е нежна и ранима. Тя поема на едно мислено пътешествие към дома. Това мечтано завръщане е описано в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща”. Идеята е, че където и да отиде, човек не може да забрави своето начало и своя дом
Продължава...
 
“Героите на „Декамерон” като мярка за човешкото”
Оценка: / 25
Автор Мина Милкова Добрева   
 В творбата на Джовани Бокачо „Декамерон” авторът съставя един напълно нов начин на писане, произлизащ от ренесансовото мислене. В произведението Бокачо разказва за 10 дни, всеки от които съдържа 10 новели, като напълно променя представите за жанра „новела”, пишейки в проза...
Продължава...
 
Конфликтът „свое-чуждо” в Петко - Славейковата поема „Изворът на белоногата”
Оценка: / 39
Автор Мариана Велкова Мичкюрова   
Светът, в който живеем днес, претърпява вихрено развитие и коренна промяна във възгледите на хората. Заедно с границите на географската карта падат и морално – етническите бариери между народностите. В търсене на по-добър живот хиляди българи заминават в чужбина, оставяйки назад дом и родина...
Продължава...
 
Мотивът за лудостта в „Дон Кихот”
Оценка: / 37
Автор Мариана Велкова Мичкюрова   
Рицарските романи са най-разпространените и предпочитани четива през Средновековието.Четат се с в дворците, от дамите, от благородниците... Разказват за смели и красиви рицари, тръгнали на походи и вършещи велики подвизи в чест на своята любима, за огнедишащи дракпни и коварни магьосници...
Продължава...
 
Черноризец Храбър – ваятел на словото
Оценка: / 4
Автор Стефани Стефанова Драганова   
Черноризец Храбър, творил през девети век, създава ораторската проза „За буквите“, като в нея представя превъзходството на славанския език пред гръцкия. В произведението той поставя различни проблеми, като изнъква правотата на позицията си...
Продължава...
 
Общото и индивидуалното между Хектор и Ахил според 22 песен
Оценка: / 58
Автор Стефани Стефанова Драганова   
В поемата на Омир – „Илиада“ са засегнати различини проблеми свързани с древните гърци и връзката между човешкото и божественото. Хектор и Ахил са едни от главните персонажи в произведението като между тях съществуват съответните прилики и разлики между характерите им...
Продължава...
 
" История славянобългарска" -зов за пробуждане на българския народ
Оценка: / 54
Автор Стефания Славова   
"История славянобългарская" на светогорския монах Паисий Хилендарски е емблематичен текст, най-важен за българското Възраждане, който се явява преломна точка, етап от оформянето ни като самостойна, обединена нация, колектив. Тя утвърждава основните ключови елементи на националната ни идентичност, а именно понятията: народ - език - отечество...
Продължава...
 
Греховната красота, покаянието и прошката в разказа “Албена” на Йордан Йовков
Оценка: / 38
Автор Албена Атанасова   
Постигането на красотата, на възвишеното, е една от вечните теми в словесното изкуство. Обръщайки поглед към българската литература, го откриваме в творчеството на Йордан Йовков. Художественият му свят е “магия”, в чието мъдро обаяние се озовава всеки читател. В този свят по чудодеен начин земното се превръща в духовно...
Продължава...
 
Святостта на Апостола в одата “Левски” от цикъла “Епопея на забравените” на Иван Вазов
Оценка: / 55
Автор Албена Атанасова   
“Епопея на забравените” започва с одата “Левски”. Като цикъл творбата задава кода за своето разчитане още със заглавието си: това е повествуване за времето на най-добрите, най-достойните, създателите на ценностите на общността, чиято висота е непостижима за обикновените техни наследници, а те служат за образец и мяра...
Продължава...
 
Вярата като човешка ценност
Оценка: / 14
Автор Албена Атанасова   
Стихотворението “Вяра” се отнася към онези творби, които в най-пълна степен сумират характерните поетически идеи на Вапцаров, очертавайки системата от ценности, на които поетът държи. Според разбирането на художествения текст човешкият живот е невъзможен без вяра. Тази външна взаимосвързаност е дълбоко осмислена от представата за живота и от представата за вярата...
Продължава...
 
Ценностите на прехода от „старо” към модерно време в „Българи от старо време” на Л. Каравелов
Оценка: / 6
Автор Ана Иванова Петрова   
Любен Каравелов играе значителна роля в българската история. Той оставя следа не само чрез революционната си дейност – като председател на БРЦК, но и като поет и писател. Важни теми в произведенията му са свързани с Освобождението, но също могат да се открият и творби със социални проблеми...
Продължава...
 
Диалогът „минало-настояще-бъдеще” в „История славянобългарска” от Паисий Хилендарски
Оценка: / 64
Автор Ана Иванова Петрова   
Монахът Паисий Хилендарски отдава краткия си житейски път на една цел – написването и разпространението на „История славянобългарска”. Живелият в преходния период автор съзнава нуждата от творба, която да постави началото на Българското възраждане, като каквото много изследователи определят произведението му...
Продължава...
 
Изкушение и отстояване на избора в поемата „Изворът на Белоногата”
Оценка: / 66
Автор Стефани Валентинова Стефанова   
Създавайки поемата в период на вътрешна, душевна криза, Славейков се превълъщава в своята героиния Гергана. Изправен пред дилемата по кой път да поеме, загубил вярата и надеждата в себе и в хората, когато изгражда образа на Гергана, поетът сякаш се опитва да убеди не някой друг, а самият себе си, че си струва, че има смисъл...
Продължава...
 
Любовта, робството и борбата в стихотворението "До моето първо либе" от Христо Ботев
Оценка: / 76
Автор Марина Живкова Иванова   
До Освобождението основна грижа на българина е да оцелее. Главната цел на появилата се през XVIII век епоха "Възраждане" е да покаже, че съществуват по-високи ценности от бита. Българските възрожденци повдигат въпросите за нацията и за противопоставянето на робството като навик..
Продължава...
 
Образът на вечните българи в повестта „Българи от старо време” на Любен Каравелов
Оценка: / 88
Автор Любомира Митева   
Каравеловата повест „Българи от старо време” е изградена по типичен за Възраждането начин. Използван е общо типизиран сюжет, който дава възможност да се навлезе в една друга тема – да се опише народния живот, нравите и обичаите на българите...
Продължава...
 
Обикновеният човек, поел по пътя на героизма, и неговото място в историята
Оценка: / 6
Автор Елена Немска   
Значимите исторически събития винаги са били основен източник на вдъхновение за поколения творци в контекста на художествената литература. Лицата на подобни събития, били те основни техни инициатори или впоследствие доказали се, също оставят ярки следи в художественото пространство и културната памет на нацията...
Продължава...
 
Бай Ганьо-смешен в Европа и страшен в България
Оценка: / 109
Автор Цветелина Добрева   
Бай Ганьо е един от най-интересните,едновременно смешни,но и страшни образи в българската Литература.Той олицетворява част от навиците на българина.Алеко Константинов се надсмива на този герой. Бай Ганьо не може да разбере,че става смешен в очите на хората.Той е един ограничен човек,той е нахален,егоист и скъперник...
Продължава...
 
Особеното в житейския избор на Далчевия лирически герой в стихотворението „ Повест”
Оценка: / 23
Автор Яница Дякова Дякова   
През двадесетте години на двадесети век Атанас Далчев започва да твори в едно ново за българската литература направление- предметния реализъм. Определян като поета философ, Далчев изобразява действителността, използвайки поетиката на вещите, като включва елементи на екзистенциализма и диаболизма...
Продължава...
 
Промяната в съзнанието на българина, представена чрез образа на бай Марко от романа „ Под игото”
Оценка: / 42
Автор Яница Дякова Дякова   
Литературното наследство, завещано от Вазов за идните български поколения, отразява съдбата на родината и участта на народа непосредствено преди Освобождението. Темата за националноосвободителните борби е основна в творчеството му...
Продължава...
 
Човекът между печалбата и любовта в “Косачи”
Оценка: / 9
Автор Линда Вениаминова Пеева   
На пръв поглед прост и еднообразен, животът на българския селянин от началото на XX в. е представен, тъкмо противно на нашите очаквания, като простоват и пъстър – като шарена плетка, измайсторена край домашното огнище в мрачна зимна вечер. На фона на горчивата действителност, в сърцата на героите проиграват ярките пламъчета на изтерзаната от тежък морен труд душа...
Продължава...
 
Проблемът за чудодейната сила на Апостолското слово в „Левски” от „Епопея на забравените”
Оценка: / 15
Автор Румен Илков Скрински   
 
Проблемът за българската същност според повестта „Чичовци” на Иван Вазов
Оценка: / 18
Автор Румен Илков Скрински   
Повестта „Чичовци” поставя любимия на Вазов проблем за начина, по който оцелява българския народ в годините на безпросветното робство. „Чичовци” не е еднозначна и еднопланова повест за живота в българско, няколко години преди да загърми историята с трясъка на революцията, а една смесица от битово, социално, пародийно и историческо взаимодействие...
Продължава...
 
Пенчо Славейков и светът на модерната индивидуалност
Оценка: / 2
Автор Румен Илков Скрински   
„Делникът е място на безсмислието!... Той е дребнав!” Една мисъл на Пенчо Славейков, представяща тенденциите в налагането на Новото, Различното, Неподозираното в българската литература от края на 19. и началото на 20. век. Натоварила се с отговорността да бъде начало на формирането на следосвобожденската личност...
Продължава...
 
Пътят на човека през страданието - интерпретация върху трета и четвърта строфа от „Градушка”
Оценка: / 6
Автор Лия Сергеева Треновска   
Пейо Яворов се нарежда не само сред големите имена в българската, но и в световната литература. В своите вечни и разнородни търсения той се нагърбва с изпълнението последователно на три обществени роли. В ранната си поезия засяга задълбочено социалната съдба на българското село и пътя на индивида, който с всички сили се опитва да противостои на природните стихии и божията воля.
Продължава...
 
ТРАГИЧНОТО В ОБРАЗА НА АХИЛ
Оценка: / 1
Автор Гено Младенов Николов   

Произведенията на Омир, поемите „Илиада” и „Одисея”, са първи по време известни нам паметници на старогръцката литература и в същото време изобщо първи паметници на литературата в Европа.

Основен епизод от десетата година на Троянската война , който е предмет на изобразяване в „Илиада”, е гневът на Ахил срещу Агамемнон, затова че той му отнел пленницата...

Продължава...
 
ВОЙНАТА КАТО ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА НА ГЕРОИТЕ
Оценка: / 8
Автор Гено Младенов Николов   
Старогръцката култура и литература са изцяло свързани с древната митология, която е в основата на първите писмени текстове – „Илиада” и „Одисея”. Поемата „Илиада” е изградена въз основа на действително случили се събития, представени чрез типичното за епохата митологично обяснение на нещата...
Продължава...
 
АХИЛ – БОГ И ВОИН
Оценка: / 2
Автор Гено Младенов Николов   

Произведенията на Омир, поемите „Илиада” и „Одисея”, са първи по време известни нам паметници на старогръцката литература и в същото време изобщо първи паметници на литературата в Европа.

Въпросът за сложността, подробността и противоречията на Омировите характери се е поставял неведнъж. Ахил обикновено бива представян много скучно и монотонно...

Продължава...
 
АНТИЧНОСТ И ГЕРОИ В „ИЛИАДА”
Оценка: / 1
Автор Гено Младенов Николов   
Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете...
Продължава...
 
ТРАГИЧНОТО ВЕЛИЧИЕ В ОБРАЗА НА ХЕКТОР
Оценка: / 9
Автор Гено Младенов Николов   
Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете. 
Продължава...
 
СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ АХИЛ И ХЕКТОР
Оценка: / 46
Автор Гено Младенов Николов   
Поемата „Илиада” е създадена през периода на Омировата епоха. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете. Характерите, изобразени в Омировата поема „Илиада” би следвало да се разглеждат от историко-художествено гледище...
Продължава...
 
ОБРАЗЪТ НА МИРА И ОБРАЗЪТ НА ВОЙНАТА В ИЛИАДА
Оценка: / 87
Автор Гено Младенов Николов   
Старогръцката литература определя нравствената тематика в по-нататъшното развитие на литературата. Произведението на Омир „Илиада” отразява развитието на елинската култура в продължение на векове. Като типична епическа творба тя отразява легендарното минало – времето, когато колективното благо стои над личните интереси и е защитавано от славните потомци на боговете...
Продължава...
 
ТРАГИЗМЪТ НА ВОДАЧА В ОБРАЗА НА МОЙСЕЙ
Оценка: / 58
Автор Гено Младенов Николов   
Представата за божествен произход на всичко земно и нетленно съпътства развитието на човешката цивилизация от най-древни времена. Старият завет разказва историята на юдейския народ, т.е. на евреите. Между народа и неговия Бог е сключен „договор” – „завет”. Това е духовната обвързаност между божественото и човешкото...
Продължава...
 
ИДЕАЛНАТА ЛИЧНОСТ НА ИСУС ХРИСТОС СПОРЕД НОВИЯ ЗАВЕТ
Оценка: / 26
Автор Гено Младенов Николов   
Новият завет – втората част на Библията – в сюжетно отношение следва хронологичните събития от раждането до смъртта на Иисус Христос – Сина Божи. В християнската религия той се приема за Богочовек, осъществява духовната връзка между земно и божествено. Иисус е спасителят на човешкия род...
Продължава...
 
ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВИ – ОСНОВА НА ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА
Оценка: / 9
Автор Гено Младенов Николов   
Сърцевината на Стария завет съставляват Десетте Божи заповеди. Даването им на евреите е израз на порасналото доверие на Бог в тях, но и знак за неговите изисквания и очаквания за отношението както към него, така и помежду им...
Продължава...
 
ПРОМЕТЕЙ – ЧОВЕКОЛЮБЕЦ И БУНТАР
Оценка: / 38
Автор Гено Младенов Николов   
Титанът Прометей е познат образ още от древногръцките митове. Мнозина автори са се опитвали да пресъздадат неговия образ, но Есхил е първият, който го поставя в центъра на драма. „Прикованият Прометей” на Есхил отразява голямата битка между човека и природата, въплътена в митологичния конфликт между титана Прометей и Зевс -- върховния бог на Олимп...
Продължава...
 
ОБАЯТЕЛНИЯТ ОБРАЗ НА АНТИГОНА
Оценка: / 34
Автор Гено Младенов Николов   
„Антигона” е любима творба на Софокъл. Наричат я „царица на трагедиите”. Софокъл търси известна връзка между човешката природа и трагичното събитие, което според него е един вид изпитание за тази природа. Надменността, пренебрегването на нравствените повели, неумерената свобода обикновено довеждат героя до беда...
Продължава...
 
МОТИВЪТ ЗА СТРАДАНИЕТО В „ЕДИП ЦАР”
Оценка: / 52
Автор Гено Младенов Николов   
Още от самото начало изграждането на активен, деен самостоятелен индивид става за сметка на неговото „саморазделяне” на две неравностойни „части”, които при това се оказват непосредствено свързани помежду си. Понеже изявите на отделния индивид е изява на обществен човек всяка една от постъпките му се вплита в безбройната верига от постъпки на останалите индивиди...
Продължава...
 
ВОЛЯТА НА СВОБОДАТА СРЕЩУ СИЛАТА НА СЪДБАТА В „ПРИКОВАНИЯТ ПРОМЕТЕЙ”
Оценка: / 59
Автор Гено Младенов Николов   
Предизвикателството срещу Съдбата отдавна занимава съзнанието на хората и ги кара високо да ценят усилията да бъде променен неумолимият `и ход. Не всеки обаче притежава волята да понесе стоически нейните удари или да използва най-рационално даровете `и...
Продължава...
 
ТРАГИЧНАТА САМОТНОСТ НА ПОДВИГА В ДРАМАТА „АНТИГОНА”
Оценка: / 30
Автор Гено Младенов Николов   
В цялостното развитие на старогръцката трагедия Софокъл се изявява като майстор на характери. В строгото единство на действието на неговите трагедии център става непреклонната личност, която с постъпките си се опитва да направлява своя живот. Така голяма тема на творчеството на Софокъл става изменчивостта и непостоянството на човешката съдба...
Продължава...
 
ТИТАНИЧНИТЕ СТРЕМЕЖИ НА ГОРДАТА ЛИЧНОСТ НА ПРOМЕТЕЙ
Оценка: / 0
Автор Гено Младенов Николов   
Трагедията „Прикованият Прометей” на древногръцкия драматург Есхил отразява формирането на естетически представи за връзката между човека и неговата съдба. Прикованият Прометей” на Есхил отразява голямата битка между човека и природата, въплътена в митологичния конфликт между титана Прометей и Зевс -- върховния бог на Олимп...
Продължава...
 
ОБРАЗЪТ НА ПРОМЕТЕЙ – БОЖЕСТВЕНОТО И ЧОВЕШКОТО
Оценка: / 74
Автор Гено Младенов Николов   
Трагедията „Прикованият Прометей” на древногръцкия драматург Есхил отразява формирането на естетически представи за връзката между човека и неговата съдба. В контекста също ясно са изразени и митологичните вярвания. Митът за Прометей, дал огъня на хората, е тематична основа за разгръщане на конфликт, отразил митологичен сюжет в трагедията на Есхил...
Продължава...
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПЕРСОНАЖИ В „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА”, Н. ВАПЦАРОВ
Оценка: / 21
Автор Гено Младенов Николов   
Никола Вапцаров е явление в развоя на българската литература. Цялата лирика на поета е издържана в духа на споделянето. Тя разкрива участта на човека, изповядва неговото отчуждение, но наред с това споделя една дълбока, религиозна вяра в живота—възможност...
Продължава...
 
Вапцаровата поетична възхвала на човечността в “Песен за човека”
Оценка: / 15
Автор Гено Младенов Николов   

Никола Вапцаров е явление в развоя на българската литература. Цялата лирика на поета е издържана в духа на споделянето. Тя разкрива участта на човека, изповядва неговото отчуждение, но наред с това споделя една дълбока, религиозна вяра в живота—възможност...

Продължава...
 
Участта на човека според “Песен за човека” на Вапцаров
Оценка: / 9
Автор Гено Младенов Николов   

Демитологизиран, Вапцаров е приземан и затова е по-човечен и по-близък. Не губи нищо от стойността си като поет, защото низшите духом не го дакоссват с дребните си хули.

Поезията на Вапцаров е творческо средоточие на вещи и неудобни въпроси и отговори...

Продължава...
 
НЕРАЗПЛЕТЕНИЯТ ВЪЗЕЛ НА ДВЕ ЧОВЕШКИ СЪДБИ
Оценка: / 1
Автор Гено Младенов Николов   
Патриархалните родови закони имат своите нравствени опори в почитта към родителите, съвестта, достойнството и честта. В годините, когато така безцеремонно се рушат изпитаните през вековете духовни устои, светът на Хайтовите герои излъчва някаква особена, почти екзотична светлина. Те сякаш са извън динамиката на времето...
Продължава...
 
СЪДБАТА НА „ДЕЦАТА НА ГРАДА” В ТВОРЧЕСТВОТО НА СМИРНЕНСКИ
Оценка: / 49
Автор Гено Младенов Николов   
Христо Смирненски е граничен автор. Граничността му не е разполовяваща, разделяща, а синтезираща процеси и явления с различен социален и естетически произход. „Слънчевото дете на българската поезия” остави внушително по обем творчество...
Продължава...
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА „СТАРИЯТ МУЗИКАНТ”, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
Оценка: / 14
Автор Гено Младенов Николов   
Стихотворения като „Старият музикант”, „Уличната жена”, „Зимни вечери” предвещават идването на един несъмнен художник, един вещ психолог в лицето на Христо Смирненски. В своите картини от големия град Смирненски създаде незабравими образи на страдалци и жертви на тогавашното общество...
Продължава...
 
ВАПЦАРОВ – „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” – УРОК ПО ХУМАНИЗЪМ
Оценка: / 29
Автор Гено Младенов Николов   

Главните общочовешки нравствени норми се опират на катарзисно възкресяващата етика.

Уроците по хуманизъм са най-съществените в нашето земно съществуване. „Песен за Човека” на Вапцаров е един добър урок по хуманизъм...

Продължава...
 
„ДАМАТА С РЕНТГЕНОВИТЕ ОЧИ” – ФАЛШЪТ, ГРОЗОТАТА И БЕЗМИСЛИЕТО НА ЕДИН ЛИШЕН ОТ ДУХОВНОСТ СВЯТ
Оценка: / 22
Автор Гено Младенов Николов   

Липсата на самоличност превръща хората в марионетки и същността им се изчерпва с изпълняваната социална роля.

Рентгеновият поглед в „Дамата с рентгеновите очи” от Светослав Минков е символ на човешкото самопознание...

Продължава...
 
ЛИЧНОСТТА НА ПЪРВИЯ БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ СПОРЕД „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАЯ”
Оценка: / 8
Автор Гено Младенов Николов   
С Паисй Хилендарски започва онзи романтичен повей, който ще се усеща през цялото ни Възраждане. Паисий е първият силен и ясен тон, възвестил духа на новото. Със своята “История славянобългарска” посочи “закономерността” на логиката на Възраждането, изтъкна примера на миналото...
Продължава...
 
„ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАЯ – СТРАСТЕН ЗОВ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСЪЗНАВАНЕ”
Оценка: / 3
Автор Гено Младенов Николов   
С „История славянобългарская” се поставя началото на същинския възрожденски процес сред българите. За разлика от ренесансовия процес в Централна и Западна Европа у нас той протича при специфични условия...
Продължава...
 
ЗАЩИТА И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО В ДИАЛОГА С ЧИТАТЕЛИТЕ ОТ ПРЕДИСЛОВИЕНО НА ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ
Оценка: / 3
Автор Гено Младенов Николов   

Историческото знание за българското минало се обогатява бавно. Паисий пръв оценя кое е значимо в оцелялото старобългарско книжовно наследство.

„История славянобългарская” заема важно място в развитието на нашата литература...

Продължава...
 
ДИАЛОГЪТ -- МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ В "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА"
Оценка: / 8
Автор Гено Младенов Николов   

Историческото знание за българското минало се обогатява бавно. Паисий пръв оценя кое е значимо в оцелялото старобългарско книжовно наследство.

„История славянобългарская” заема важно място в развитието на нашата литература...

Продължава...
 
ПАТРИОТИЗМЪТ НА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ В ПРЕДИСЛОВИЕТО НА “ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА"
Оценка: / 76
Автор Гено Младенов Николов   
“История славянобългарска” е емблематичен текст, в който кристализират и се утвържсават ключовите понятия на националната ни идентичност: народ-език-отечество. В този смисъл творбата на Паисий Хилендалски се превръща в своебразна програма на Българското възраждане...
Продължава...
 
„ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАЯ” КАТО НАЧИН ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО И НЕГОВОТО ПРИСЪСТВИЕ В СВЕТА
Оценка: / 19
Автор Гено Младенов Николов   
С „История сланянобългарская” се поставя началото на същинския възрожденски процес сред българите. Тя съчетава в себе си особеностите на публицистично, художествено и научно произведение, като издига в култ етноцентристката идея. Този труд е посветен на българския народ...
Продължава...
 
СИЛАТА НА СЛОВОТО В „ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО”
Оценка: / 44
Автор Гено Младенов Николов   
„Проглас към Евангелието” на Константин-Кирил Философ /проблемът с авторството на творбата е спорен вече векове наред/ е едно от първите произведения на старобългарската извънкултува официална поезия, възникнало в началото на |X век...
Продължава...
 
ОБРАЗЪТ НА СВЕТЕЦА В „ПРОСТРАННОТО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ”
Оценка: / 101
Автор Гено Младенов Николов   
Един от най-обаятелните образи на християнските светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература , той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност, че поетият път към духовно усъвършенстване на славянското племе е верен.
Продължава...
 
КЛИМЕНТ – АВТОР НА ПОУЧИТЕЛНИ И ПОХВАЛНИ СЛОВА
Оценка: / 4
Автор Гено Младенов Николов   
Най-виден книжовник, излязъл от Кирило-Методиевата школа, е Климент Охридски, пръв помощник на великите славянски просветители Кирил и Методий; създател на Охридската книжовна школа. Неговата дейност представя борба за славянска черква, славянско училище и славянска книга...
Продължава...
 
БОЖЕСТВЕНОСТТА НА СЛОВОТО В „ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО”
Оценка: / 13
Автор Гено Младенов Николов   
„Проглас към Евангелието” е първата творба на славянската декламативна поезия. Сътворена е по повод създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий и превеждането на свещените книги на разбираем за славяните език...
Продължава...
 
“ За буквите”-пламенна защита и възторжена възхвала на славянската писменост
Оценка: / 46
Автор Гено Младенов Николов   
Черноризец Храбър е старобългарски книжовник от края на 9 и началото на 10 век. Сведения за него черпим единствено то съчинението му “За буквите”. Апологията е плод , от една страна, на активната обществено-политическа мисъл у нас през съответното време и на нарасналия стремеж да се развива народностното съзнание...
Продължава...
 
ПЪРВОУЧИТЕЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ СПОРЕД ПАНОНСКИТЕ ЛЕГЕНДИ
Оценка: / 14
Автор Гено Младенов Николов   
Делото на Кирил и методий в първоначалния си стадий е свързано с живота на западните славяни в моравия и панония и на българските славяни на балканския полуостров. Българските славяни поради легендарния характер на вестите и неустановеността на обстоятелствата, по-нататъшната исорическа съдба на делото е в пълна зависимост от приема...
Продължава...
 
ДУХОВНАТА СИЛА НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ СПОРЕД ПРОСТРАННОТО МУ ЖИТИЕ
Оценка: / 42
Автор Гено Младенов Николов   
Един от най-обаятелните образи на християнските светци в старобългарската литература е този на Константин-Кирил Философ. Създател на славянската писменост и неин ревностен защитник, основоположник на нова литература , той съвместява всичко онова, което дава сили и увереност, че поетият път кам духовно усъвършенстване на славянското племе е верен...
Продължава...
 
Диалогът—минало, настояще, бъдеще в “История славянобългарска”
Оценка: / 31
Автор Гено Младенов Николов   
“История славянобългарская” е цялостно литературно произведение. Първооснова на тая цялост е авторският замисъл, идейно-тематичният фундамент на произведението, след това обобщеното изображение на хората, на човешките образи, структуруопределящият конфликт и накрая—основният емоционален тон на произведението...
Продължава...
 
“АЗБУЧНА МОЛИТВА” – УТВЪРЖДАВАНЕ НА БОГОВДЪХНОВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕННОСТ
Оценка: / 8
Автор Гено Младенов Николов   
Старобългарската поезия е част от официалната българска литература. Образец на декламационната поезия е “Азбучна молитнва”, която представлява встъпление към “Учително евангелие” на Константин Преславски...
Продължава...
 
Личността на Паисий
Оценка: / 40
Автор Гено Младенов Николов   
С Паисий Хилендарски започва онзи романтичен повей, който ще се усеща през цялото ни Възраждане. Паисий е първият силен и ясен тон, възвестил духа на новото. Със своята “История славянобългарска” посочи “закономерността“ на логиката на Възраждането, изтъкна примера на миналото...
Продължава...
 
ЧОВЕШИТЕ ЦЕННОСТИ В ИЗПИТАНИЯ „КРАДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ”
Оценка: / 14
Автор Гено Младенов Николов   

В този живот не може да се печели. Човек трябва да даде себе си на живота, а не да ограбва живота за себе си.

Преосмислянето на утвърдени разбирания и нагласи е процес на самопознание. Човешките ценности се утвърждават и устояват в изпитания. Пример за това е повестта на Емилиян Станев „Крадецът на праскови”...

Продължава...
 
Красотата, любовта и смъртта в разказа „Шибил” от Йордан Йовков
Оценка: / 78
Автор Петър Лозанов Лозев   
Един от най-ярките и обаятелни Йордан-Йовкови герои е Шибил от едноименния разказ. Творбата неслучайно е поставена първа в цикъла „Старопланински легенди” – тя въвежда по категоричен начин мотива за необикновените, силните хора. В разказа се изгражда и онзи особен хронотоп, в който се развиват събитията от целия цикъл, а именно – отколешното – едно неопределено и мистифицирано минало...
Продължава...
 
МОТИВЪТ ЗА ПЪТУВАНЕТО В АПОКРИФА „ ХОДЕНЕ НА БОГОРОДИЦА ПО МЪКИТЕ” И „АД” НА ДАНТЕ
Оценка: / 11
Автор Анита Николова   
Мотивът за пътуването е често срещан в световната литература. Откриваме го още в античната литература – Одисей в продължение на десет години е извън дома си , а неговият син тръгва на път , воден от стремежа да намери своя баща. Този мотив се среща и в творчеството на Вергилий(„Енейда”)...
Продължава...
 
Пътят към доброто в "Занемелите камбани" на Елин Пелин
Оценка: / 5
Автор Албена Атанасова   
На пръв поглед Елин Пелин създава “Под манастирската лоза” като цикъл от християнски поучения – и като структура, и като семантика. Притчите разказват за греха да бъдеш човек, за прекомерността в човешката добродетелност и порочност, предизвикваща намесата на невидимата висша сила, която направлява човешките съдби..
Продължава...
 
Раздвоението и самотата в “Черна песен”
Оценка: / 39
Автор Албена Атанасова   
Родено от любовно разочарование, стихотворението е напечатано за първи път в списание “Съвременник” през 1910 г. със заглавие “Загадка”. Но може би самата му реализация като обобщена картина на драматичния духовен свят на поета е станала причина за смяна на първоначалното заглавие с “Черна песен”...
Продължава...
 
Пътят към любовта и към смъртта
Оценка: / 3
Автор Албена Атанасова   
Разказите от сборника “Старопланински легенди” осмисля любовта като център на битието. Тя е онази, неподвластна на рационални забрани сила, която поставя човека на нравствен кръстопът. Чрез нея героите опознават себе си и искат да живеят в хармония със света. За да го постигнат, им се налага да се противопоставят на патриархалните норми...
Продължава...
 
Непостижимото самопознание и горестната самота
Оценка: / 3
Автор Албена Атанасова   
В ранната си поезия Атанас Далчев разглежда проблема за съществуването, като поставя ново начало в българската литература. Поетът отхвърля символистичната отвлеченост и избира да говори за човека, разкривайки истината за неговата самотност на фона на космическото време и пространство...
Продължава...
 
,,Чичовското’’ в образа на чичовците от повестта ,,Чичовци’’ на Иван Вазов
Оценка: / 23
Автор Илияна Лазарова   
Иван Вазов има уникалната възможност да твори в две коренно противоположни епохи-преди и след Освобождението. Той започва творческия си път като поет и през целия си живот не спира да пише поезия. Закономерен е обаче интересът му към прозата, която дава по-големи възможности за мащабно художествено претворяване на действителността...
Продължава...
 
Смутността на следосвобожденското време в разказа ,,Тъмен герой’’ на Иван Вазов
Оценка: / 19
Автор Илияна Лазарова   
Иван Вазов има уникалната възможност да живее и твори в две коренно противоположни епохи-преди и след Освобождението. Основополагащо в творческото му кредо е разбирането, че литературата трябва да влияе с внушенията си, да променя съзнанието, чувствата и мислите, да възпитава в патриотизъм...
Продължава...
 
Проблемът за трагичната самота на човека според символистичната творба ,,Миг’’ от Димчо Дебелянов
Оценка: / 20
Автор Илияна Лазарова   
Поезията на Дебелянов е с дълбоко философско звучене. В стихотворението ,,Миг’’ са засегнати редица екзистенциални въпроси свързани със смисъла на живота, място и роля на личността. Дебеляновият лирически герой се стреми към духовна възвисеност  и познание- това го дистанцира от другите и го обрича на самота...
Продължава...
 
Проблемът за социалното страдание в цикъла ,,Зимни вечери’’ от Христо Смирненски
Оценка: / 39
Автор Илияна Лазарова   
Творчеството на Христо Смирненски се ражда в краткия период между Първата световна война и септемврийските събития от 1923 година. Неговото творчество е немислимо, не само, извън революционно-борческата традиция в българската поезия, но и извън постиженията на българския символизъм...
Продължава...
 
Концепцията на Вазов за Априлското въстание, изразена в главата ,,Пиянството на един народ’’
Оценка: / 41
Автор Илияна Лазарова   
Иван Вазов има уникалната възможност да живее и твори в две коренно противоположни епохи-преди и след Освобождението. Цялото му творчество е идейно-тематично и емоционално свързано с тях. С много от произведенията си, създадени след Освобождението, Вазов се връща към епохата на Април 1876. За него тя е най-героичната и трагична епоха в историята на България...
Продължава...
 
Идеята за духовния стоицизъм в битово-психологическата поема ,,Ралица’’ на Славейков
Оценка: / 7
Автор Илияна Лазарова   
Поемата ,,Ралица’’ е върхово постижение на Славейков в литературата. В нея проличава модерното виждане на твореца за битово-психологическия свят на българина и човека изобщо. Славейков се разкрива като народопсихолог. Той изследва нравствеността на героите, а не социалните отношения между тях...
Продължава...
 
Смърт и безсмъртие в поезията на Христо Ботев
Оценка: / 19
Автор Момчил Букреев   
Ботевата поезия е отражение на борческо-революционната действителност, характеризираща края на Възрожденската епоха в България...
Продължава...
 
Образът на Гергана – идеал за съвършенство
Оценка: / 3
Автор Момчил Букреев   
Много песни са изпети за българската жена. Много думи на възхвала са изречени за красотата и нравствеността й. Знайни и незнайни поети, певци и художници пресъздават нейния образ през вековете, а тя си остава неповторима и вечна, защото жизнеността, всеотдайността и родолюбието й са вечни...
Продължава...
 
Вечните образи в „Епопея на забравените“
Оценка: / 9
Автор Момчил Букреев   
„В коя страна бихте предпочитали да живеете?“ – запитват Вазов в една анкета: „България! България!“ – двукратно и с удивителни написва верният син на българския народ...
Продължава...
 
“Истински се вижда само със сърцето. Най–същественото е невидимо за очите“
Оценка: / 208
Автор Анита Николова   
Хората казват , че очите лъжат , защото с тях виждаме само материалното , но не и духовното . Несъмнено материалният облик е измамен, тъй като той  е само опаковка и нищо повече . Очите са прозорец към човешката душа , но въпреки това сърцето най-точно ни показва верния път , защото “ истински се вижда само със сърцето “ ...
Продължава...
 
Лицата на скръбта в цикъла „Зимни вечери”
Оценка: / 90
Автор Беатрис Владимирова   
Христо Смирненски е представител на българския постсимволизъм. Тематиката в произведенията на Христо Смирненски е насочена към оптимистичната визия за „пристъпа величествен на роба”, трагичната визия на „хиляди души разбити”, сатиричната визия за „изкачването нагоре по стълбата, която води надолу”...
Продължава...
 
Трагичното и оптимистичното в поемата „Септември”
Оценка: / 34
Автор Беатрис Владимирова   
Гео Милев е фигура в българската литература, чието място е съизмеримо с тована Пенчо Славейков – и двамата са културни мисионери, ненадминати  по ерудиция и страстност. Интелектуалец с изключителен размах, Гео Милев е двигателят на третата модернистична вълна в литературата – авангардизма, който се изразява най-вече чрез експресионистичните тенденции...
Продължава...
 
Колективният подвиг и триумфът на победата в „Опълченците на Шипка”
Оценка: / 33
Автор Беатрис Владимирова   
Цикълът „Епопея на забравените” е основан върху механизма на легендата. Повод за написването на цикъла е проблемът за загубения национален идеал след Освобождението. Основната цел на творбата е да се посочи примера на забравените личности и събития. Тази цел е посочена в самото заглавие – „епопея” – голямо епическо събитие...
Продължава...
 
Една невъзможна любов сред ужасите на войната - „Крадецът на праскови”
Оценка: / 3
Автор Мирела Станчева   
В „Крадецът на праскови” Емилиян Станев ни пренася на слава Богу неизвестната нам житейска сцена от 30те и 40те, измъчена от три войни, изстискала и последната капка щастие и живот от съсухрената земя на страната ни. Там, между всички изтерзани и изгладнели, между бленуващите отминалия живот, между робството и августовския мор...
Продължава...
 
Чия жертва е народът в стихотворението „Елегия”?
Оценка: / 7
Автор Оля Хариева Динкова   
Христо Ботев е един от най-видните ни революционери, както и един от най-популярните възрожденски писатели. Често художествените му творби показват собственото му израстване и пътят, който той самият извървява в борбата си за свободата. Героят в Ботевите произведения е борец за свобода, човек с еднинствената мисъл...
Продължава...
 
Може ли да победим злото? - „Песен за човека ” Никола Вапцаров
Оценка: / 18
Автор Мирослава Георгиева Няголова   
Човек не се ражда престъпник или злодей, не собствената му природа, а социалните условия го тласкат в бездната на злото, но човекът и на моралното дъно може и трябва да съхрани светлината в душата си, да съумее да победи престъпното и да утвърди благородното у себе си...
Продължава...
 
Свободният човек може да бъде пленник, но не и роб
Оценка: / 16
Автор Станислава Иванова   
Напоследък провокацията е една от любимите ми думи.Звучи високопарно,има западен привкус и омаломощава хората,кара ги да излизат извън утвърдените си граници,като мишки дебнещи сиренцето в капана,твърде гладни и умопомрачени да видят някъде около тях опасността...
Продължава...
 
Как е изграден образът на българското в разказа "Дядо Йоцо гледа"
Оценка: / 46
Автор Станислава Иванова   
Цялостното творчество на Иван Вазов е подчинено на идеята за родина и национална съборност. Родината във Базовия свят е като майката, бащата, любовта, Бога. Тя е географски реално, обозримо пространство, но и метафизична, духовна същност...
Продължава...
 
Противоречивата същност на човека и света в поезията на Яворов
Оценка: / 12
Автор Станислава Иванова   
Отличаваща се с напрегнато и драматично творческо търсене, с вечната неудовлетвореност и неспокойствие, Яворовата поезия бележи настъпването на нов етап в развитието на нашата национална литература.модернистичните течения на съвръмието определят основните насоки в голяма част от неговото творчество...
Продължава...
 
Светът па крайбрежния пясък- свят без граници
Оценка: / 5
Автор Станислава Иванова   
Свят, пясък, бряг. Кое обединява тези три различни понятия ? Аз съм родена и израсла край морето. Прекрасен е контрастът в цветовата гама между безграничната , безкрайна водна шир и тясната ивица на крайбрежния пясък. А не е ли така и в човешката душа? Леят се мечти безшир и в един кратък момент пред теб се очертава брега...
Продължава...
 
Всепобеждаващата сила на любовта в разказа "През Чумавото"
Оценка: / 27
Автор Станислава Иванова   
Любовта е една от изначалните енергии, които движат човешкото съществуване и които определят уникално - човешкото. Любовта е сила, която хармонизира противоположностите, обединява противодействащите сили, а именно мъжкото и женското...
Продължава...
 
Човешката драма в романа „Тютюн"(ЛИС)
Оценка: / 58
Автор Мария Николова   
Романът "Тютюн" е ярко доказателство за умението на Димитър Димов да въплъти в образи прозренията си за света и човека, за прекрасното и отблъскващото в личностната природа, за опустошителната стихия на страстта, за иманентната връзка между индивидуалното и общностното живеене...
Продължава...
 
Магнетичната сила на любовта в разказа "Шибил"
Оценка: / 90
Автор Димитър Александров   
Художественият свят на Йордан Йовков е синтез на естетическите търсения от 20~те години на XX век, когато умората от войните се проявява и в духовното пространство. В разказите на писателя неизменно присъстват общочовешките теми - за любовта и омразата, за греха и изкуплението, за красотата, която трябва да излъчва нравственост...
Продължава...
 
"Децата на града" в едноименния цикъл на Христо Смирненски
Оценка: / 85
Автор Милеслава Богданова   
Проблемът за града и отражението му върху живота на обикновените хора е един от основните, застъпани в българската художествена литература. За него говори с недоверие Елин Пелин в своите разкази, посветени на патриархалния свят на село...
Продължава...
 
Индивид и общество в романа на Стендал "Червено и черно"
Оценка: / 32
Автор Милеслава Богданова   
Всяка епоха има своите герои, недоволни от времето, в което живеят. Те са новатори, по правило искат онова, което обществото все още не е готово да им предостави, и това ги обрича на безконечен сблъсък със заобикалящия ги, поне за тях, ретрограден свят...
Продължава...
 
Неущожимият Бай Ганьо
Оценка: / 34
Автор Милеслава Богданова   
От баба знам, че има плевели, които не могат да се изкоренят. Скубиш, вадиш – нищо не помага и градината пак си остава буренясала. Та един ден сядам аз делово пред баба и понеже идея си нямам от селскостопанска работа, задавам мъдрия въпрос: „Ама защо е така, бабо? Можеш да махнеш картофите, доматите, боба и градината ще опустее...
Продължава...
 
Портрет с цигара
Оценка: / 8
Автор Милеслава Богданова   
Не е ли красива? Тази мургава кожа, тези дълбоки кафяви очи, тази дълга чуплива коса… Излъчва привлекателност, макар че като цяло е едно обикновено младо момиче. Няма голям и стегнат бюст, сочни устни и удължени крака. Но е млада, а това е достатъчно да бъде определена като красавица въпреки простоватия си външен вид...
Продължава...
 
Моята мечта в България
Оценка: / 11
Автор Милеслава Богданова   
Ами ти за какво мечтаеш? Да, ти, младото момиче със сладолед в ръката. Каква е твоята мечта, какво жадуваш? Как така нищо?! Не може да нямаш мечти в тази крехка възраст, когато светът е в краката ти, стига само да развихриш въображението си! Е? А, лаптоп казваш…
Продължава...
 
Двубоят между Ахил и Хектор- двете страни на елинското бъдеще (ЛИС)
Оценка: / 195
Автор Велина Попова   
Поемата „Илиада” проследява последните петдесет и един дена от Троянската война. От тази война се определя съдбата не само на Троя, но и на цяла Гърция...
Продължава...
 
Епическият идеал в „Илиада” (ЛИС)
Оценка: / 115
Автор Велина Попова   
Поемата „Илиада” е определена като героически епос. В нея се допълват изключителните качества на героите и важните исторически събития. С нравствените си послания „Илиада” се превръща в основа както на западноевропейската, така и на световната литература...
Продължава...
 
Разобличителният порок и възнаградената добродетел в комедията „Тартюф” на Молиер (ЛИС)
Оценка: / 53
Автор Велина Попова   
Комедията „Тартюф” на Молиер е поставена на сцена за пръв път в цялостен вид през 1669 година. От епохата на Класицизма до днес творбата на Жан-Батист Поклен е най-играната пиеса в „Комеди франсез”...
Продължава...
 
Романът „Робинзон Крузо” на Даниел Дефо- апология на човешката съзидателност и инициативност (ЛИС)
Оценка: / 206
Автор Велина Попова   
Романът „Робинзон Крузо” е публикуван пред 1719 година. Творбата на Даниел Дефо е създадена по истинска история- приключенията на английския моряк Александър Селкърк, прекарал четири години на необитаем остров...
Продължава...
 
Съдбовно определен ли е конфликтът на Хамлет с Клавдий? (ЛИС)
Оценка: / 40
Автор Велина Попова   
     Трагедията „Хамлет” е част от Великите Шекспирови трагедии. Тя е създадена през 1631 година, като сюжетът ѝ вероятно е заимстван от „История на Дания” на Саксо Граматик и „Трагични истории” на Франсоа Белфоре...
Продължава...
 
„Същественото е невидимо за очите…” (есе)
Оценка: / 154
Автор Велина Попова   
    Човекът  е странно същество. Обича да преценява всичко първо по външния вид.
    Между златната и обикновената ябълка той избира златната. Независимо, че тя е красива отвън, а развалена и изгнила отвътре. За разлика от нея обикновената ябълка не се отличава с особена хубост, но е сочна, сладка и вкусна...
Продължава...
 
Образът на този „див чутовен връх”
Оценка: / 38
Автор Велина Попова   
Одата „Опълченците на Шипка” от Иван Вазов е създадена по конкретен повод. Поетът е вдъхновен от събитие с национално значение- решаващият бой за изхода на Освободителната война...
Продължава...
 
Интерпретация на одата „Българският език” от Иван Вазов
Оценка: / 96
Автор Велина Попова   
Одата „Българският език” от Иван Вазов, също като стихотворението „На прощаване” от Христо Ботев, е под формата на обръщение. Патриарха на българската литература приема националните проблеми като лични. Одата е своеобразна изповед на душата на твореца...
Продължава...
 
Двата вероятностни варианта за съдбата на лирическия герой в „На прощаване” от Христо Ботев
Оценка: / 54
Автор Велина Попова   
Стихотворенията на Христо Ботев са най-често под формата на изповед-обръщение. Чрез тях поетът споделя най-съкровени чувства с близък човек. Написано по време, когато Ботев се готви да премине Дунава с четата на Жельо войвода...
Продължава...
 
Животът е маскарад, но който постоянно си сменя маските, най-накрая загубва своето лице (есе)
Оценка: / 14
Автор Велина Попова   
Английският драматург Уилям Шекспир е казал: „Целият свят е сцена, на която всички сме актьори”. Добрият актьор сменя костюми и маски и умело се вживява в различни роли...
Продължава...
 
Бог е любов (есе)
Оценка: / 61
Автор Велина Попова   
Внушителна е фреската „Сътворението на света” на италианския художник Микеланджело! Всемогъщият Господ се докосва до своето творение- човека, за да му вдъхне живот, да му влее душа и сякаш да му даде воля да се бори с демоните в себе си и около себе си...
Продължава...
 
Човекът като съсредоточие на национален и социален драматизъм (ЛИС)
Оценка: / 6
Автор Станислава Иванова   
Творчеството на Яворов е сложно и проблематично за описване само в границите на една естетика. Първите творби на поета безспорно разкриват социалната и обективна визия, но същевременно проблематизират реализма и субективизират външния свят...
Продължава...
 
Съвремието (есе)
Оценка: / 10
Автор Симона Димитрова   
Мислено вървя по пустите улички на живота си и преповтарям един и същ момент няколко пъти-рожденният ми ден на четири години ( в последствие моето любимо число), пеейки касова американска песничка с нулево съдържание, за която вече дори и изпълнителя не си спомня...
Продължава...
 
Де е българското? (есе)
Оценка: / 72
Автор Анита Николова   
  “Де е българското?” се пита героят на Иван Вазов –дядо Йоцо . Същият въпрос си зададох и аз и започнах да търся из книгите , но това , което откривах не беше неговия отговор . Навсякъде пишеше , че България е малка и китна страна, която скоро е станала член на ЕС...
Продължава...
 
Лудостта и разумът в разказа „През чумавото” от Йордан Йовков
Оценка: / 10
Автор Анита Николова   
Йордан Йовков продължава вече утвърденото в развитието на българския разказ от Иван Вазов и Елин Пелин . Разказът на Патриарха е фрагментарен , този на писателя на българското село - монолитен , а на Йовков е циклизиран . При Вазов има подчертано авторово присъствие , при Елин Пелин то е дискретно , а при добруджанеца - липсва...
Продължава...
 
“ Ненадломена с несломено сърце “
Оценка: / 11
Автор Анита Николова   
Пенчо Славейков е един от модерните поети в българската литература . Творчеството му принадлежи към индивидуализма , а това е първата вълна на модернизма в развитието на нашата литература . Tой e и представител на кръга “ Мисъл “ . По страниците на списанието се представя и неговата програма...
Продължава...
 
“България цяла сега нази гледа“
Оценка: / 14
Автор Анита Николова   
Иван Вазов  твори преди  и след Освобождението на България . Това му позволява да направи разликата между миналото и настоящето  . Наред с това Вазов се превръща в първия професионален писател у нас . Към името му се добавят прозвището “ Патриарх “ и титлата “ класик “...
Продължава...
 
Живот като в екшън (есе)
Оценка: / 4
Автор Анита Николова   
За пореден път тази седмица Павел се събуди с кошмари . Предните пъти не можеше да възстанови спомена , който беше нарушил спокойствието му . Лягаше , опитваше се да заспи отново , но сънят бягаше от него . Нещо го задушаваше и не му даваше мир...
Продължава...
 
Богат , беден? (есе)
Оценка: / 147
Автор Анита Николова   
 Навярно на всекиго от нас се е случвало да си зададе въпроса каква е същността на богатството и бедността ? Ако материалните облаги се оказват водещи за нас , то каква е истинската същност на богатството ? Пари , къщи , коли , скъпи дрехи  и бижута или здраве , щастие , спокойствие и хармония ?...
Продължава...
 
Изборът на Ралица от едноименната поема на Пенчо Славейков (есе)
Оценка: / 131
Автор Кристина Маркова   
Поемата „Ралица” на Пенчо Славейков съчетава в себе си както фолклорни мотиви, така и съвременни разбирания за живота. Точно за това Ралица може да се възприеме като героиня от едно отминало време, но която успява да надживее тези стереотипи и да се превърне в носителка на ценности, валидни и днес...
Продължава...
 
Разказът „Здравица” от Бойка Асиова - невидимата граница между живота и смъртта (есе)
Оценка: / 75
Автор Кристина Маркова   
Който и да е човек, живеещ в Разлог и околията, не може да остане безразличен, четейки разказите на Бойка Асиова.Колкото и различни един от друг да са като тема, те си приличат по това, че показват истинската атмосфера на онова време, в което главни герои са били нашите прадеди, а техният бит...
Продължава...
 
Преходното и вечното в цикъла „Вечери в Антимовския хан” (ЛИС)
Оценка: / 76
Автор Кристина Маркова   
Йовковото творчество и художествен свят са населени с красота и хуманизъм, с висока нравственост и непоклатим морал, с любов към отечеството и фолклорните традиции. Творбите му отдавна са вградени в темелите на националното ни самочувствие и самосъзнание...
Продължава...
 
Нравствените измерения на човешката душа в „Старопланински легенди” от Й. Йовков (ЛИС)
Оценка: / 77
Автор Кристина Маркова   
Много са определенията, които се прикачват към името на Йовков – „художник на видимия свят”, „романтик”, „майстор на разказа”, „психолог и сърцевед”, „естет” и т.н. Всяко от тези твърдения има своите основания, но без съмнение е фактът, че Йордан Йовков е от онези творци...
Продължава...
 
По дрехите посрещат, по ума изпращат (есе)
Оценка: / 340
Автор Кристина Маркова   
Хората винаги се разделят на групи и общности, защото са различни като индивидуалности един от друг. Различията идват от националност, религия, пол и др. Всеки има собствен мироглед, има своите маниери на поведение...
Продължава...
 
Творбата „Ний” от Христо Смирненски
Оценка: / 86
Автор Кристина Маркова   
Според литературния критик Минко Николов творбата „Ний” на Смирненски е „възхвала на революцията като истинско творчество, а не само като разрушителна стихия”. Поетът изобразява картината на несправедливия живот...
Продължава...
 
Глава ІІ от повестта „Чичовци”-интерпретация на стилистичните похвати и изразните средства
Оценка: / 71
Автор Кристина Маркова   
В „Чичовци” Вазов рисува картина от „типове и нрави български в турско време”. Много умело той пресъздава разбиранията и очакванията на съвременниците си, като не пропуска и най – малките подробности...
Продължава...
 
С ирония и носталгия към преобърнатата картина на времето (ЛИС)
Оценка: / 19
Автор Велина Попова   
     Често коментирана тема в българската литература е патриархалното общество, идеализирано от голяма част от писателите ни. При Ивайло Петров не е така. Станал свидетел на разпадането на патриархалния свят, творецът има различно отношение от другите...
Продължава...
 
Една невъзможна любов сред ужасите на войната (ЛИС)
Оценка: / 93
Автор Велина Попова   
Повестта „Крадецът на праскови” е една от най-обичаните и известни творби на Емилиян Станев. Действието в нея се развива по време на Първата световна война- несигурно време, когато хората се страхуват за живота си и нямат вяра в утрешния ден...
Продължава...
 
Дон Кихот и Санчо Панса- контраст и еднаквост (ЛИС)
Оценка: / 312
Автор Велина Попова   
Дон Кихот и Санчо Панса са герои, станали символ на вечната вяра в доброто и стремежа към справедливост. Няколко века двамата странстват в съзнанието и в живота на читателя...
Продължава...
 
„Малкият принц”- моята любима книга и моят любим герой (есе)
Оценка: / 143
Автор Велина Попова   
Отварям книгата. От нея с молба „Нарисувай ми овца” ме посреща малко момче, чиито коси са с цвета на злато. Това е Малкият принц- моят любим герой...
Продължава...
 
Европа е равно на.... (есе)
Оценка: / 6
Автор Виолета Димитрова   
Две по две е четири. Таблицата за умножение е един от първите и фундаментални математически способи, които усвояваме докато сме в училище. Математиката е навсякъде в реалния живот, макат и присъствието и не винаги да е пряко видимо...
Продължава...
 
Копненията и скиталчествата на духа в лириката на Яворов (ЛИС)
Оценка: / 6
Автор Виолета Димитрова   
Лириката на Пейо Яворов в своеобразна опоетизация на житейския път на твореца. Предшественик, спрямо френския символизъм (Рембо, Берлен, Бодлер), Яворов продължава модернизма в плана на индивидуализма и психологическия реализъм...
Продължава...
 
Интерпретация на поемата „Септември”
Оценка: / 11
Автор Виолета Димитрова   
Водещият художествен конфликт в поемата „Септември” се представя от опорочения и жесток свят на настоящата действителност и отприщената стихия на Доброто като инстинкт за самосъхранение. Мотивите за експлоатирания народ и бездушните държавни механизми продопределя разрушението на този свят и съграждането...
Продължава...
 
Колко вида любов съществуват? (есе)
Оценка: / 9
Автор Виолета Димитрова   
На фона на вечността и най-сериозният проблем, какъвто е любовта, изглежда твърде преходен. Но все пак човешкият род се нуждае от идеали и оптимизъм, особено в несигурното и тревожното ни настояще. Защото толерантността, хуманизмът, вярата и любовта биха създали у нас човеците усещане за стойност...
Продължава...
 
Културното потребление на съвременния човек (есе)
Оценка: / 4
Автор Виолета Димитрова   
В периода на финансовата криза непрекъснато се говори за бързите темпове на понижаващото се потребление. Засегнати са дори световни мощни компании. На фона на този пагубен материален дефицит къде обаче се ситуират духовните ценности? Може би е дошло времето те да излязат на преден план...
Продължава...
 
От страдание към себепознание в лириката на Пенчо Славейков (ЛИС)
Оценка: / 11
Автор Виолета Димитрова   
„Непоправим оптимист” е самоопределението на човека-творец Пенчо Славейков. Драмата на живота му не само не го сломява духом, но го стимулира да развие божествената си дарба, за да може днес името му да се свързва с класиците на българската поезия..
Продължава...
 
„В днешно време хората знаят цената на всичко, но не знаят стойността на нищо.” /Оскар Уайлд/ (есе)
Оценка: / 28
Автор Мария Менова   
„Внимавай да не го счупиш, повредиш или изгубиш, защото е много скъп!” – това са първите думи, които съпровождат купуването на новия ми мобилен телефон. След малко телефонът звъни и чувам развълнувания глас на най – добрата си приятелка: „Хей, знаеш ли че довечера има концерт на стадиона!...
Продължава...
 
Където думите не могат... (есе)
Оценка: / 12
Автор Мария Менова   
„Мама”- най-обичаната първа думичка на почти всяко мъничко дете. Щом започва да говори, малчуганът се опитва да произнася нови по-сложни думи, но ги изговаря толкова различно, че сякаш говори на свой детски език. А родителите му се радват и  възхищават. Като малка и аз съм била бърборана...
Продължава...
 
Моят готин родител (есе)
Оценка: / 12
Автор Мария Менова   
Вървели, вървели, вървели...голямата и малката зваздица.А малката звездичка все стискала за ръка голямата звезда, за да я пази мама от тъмното и страшното, за да я грее с топлината си. И расла малката звездичка под грижите на своята майка, която я люлеела на сребърна люлка и със златен гребен разресвала косите и...
Продължава...
 
Моята приказка за истинското значение на думата толерантност (есе)
Оценка: / 19
Автор Мария Менова   
- За какво се трупат всички тези хора пред този микробус? Май нещо купуват.
- Да, това е микробусът, който веднъж на всеки месец доставя пилешки продукти на производствени цени на хората от съда...
Продължава...
 
Невъзможната любов (есе)
Оценка: / 22
Автор Мария Менова   
Имало едно време един красив остров сред огромния океан. На него живели всички чувства, включително Любовта. Но един ден островът започнал да потъва. Всички се качили на корабите си и си тръгнали. Само любов нямала с какво да отплава...
Продължава...
 
Обучението по български език - пръв и главен предмет /акд. Ал. Теодоров-Балан/ (есе)
Оценка: / 14
Автор Мая Димитрова   
Както всяка държава така и България има свой собствен език- българският. Чрез езика ние общуваме, споделяме радости и болки, информираме се. Общуването чрез средствата на езика се реализира в речевата дейност. За да поражда реч всеки човек трябва да владее и умее да използва средствата на родния си език...
Продължава...
 
Бремето на предметния свят в лириката на Атанас Далчев (ЛИС)
Оценка: / 28
Автор Силвия Мирчева   
В лириката на Атанас Далчев съществува свят, лишен от истинско човешко присъствие, населен само с предмети. Те носят спомена и отражението на един живот, който някога е съществувал там, но сякаш вече е замрял и изчезнал. Поетът превръща субекта, човека, в обект, част от обстановката...
Продължава...
 
Мечти и действителност в разказите на Елин Пелин (ЛИС)
Оценка: / 39
Автор Силвия Мирчева   
Героите в разказите на Елин Пелин не са някои митични същества, с които се случват странни и невероятни случки.Те са обикновени хора, част от народа, със своите радости и тревоги, със своя живот и мечти. Писателят не бърза да съди героите си, не ги поделя на „добри” и „лоши”, а показва всеки от тях...
Продължава...
 
Интерпретация на стихотворението „Вяра” на Никола Вапцаров
Оценка: / 121
Автор Силвия Мирчева   
Вапцаровият човек е обикновен човек от народа, събирателен образ на всички, които се борят с живота и страданието всеки ден. Той е смазан от машините и моторите, но същевременно мечтае за един по-добър свят, в който отново ще има машини, но те вече ще бъдат не потисници...
Продължава...
 
Представянето на войната в "Илиада" (ЛИС)
Оценка: / 46
Автор Юлияна Георгиева   
В епическата поема "Илиада" Омир засяга вечната тема за войната и нейното място в човешкия свят. С характерния за него стил значението на войната в "Илиада"е разкрито чрез изграждането на многопланов художествен образ, представящ нейните житейски измерения за античния човек...
Продължава...
 
Какво е за мен чуждия език? (есе)
Оценка: / 112
Автор Юлияна Георгиева   
Какво е чуждия език за мен?Всички езици освен моя родния са чужди за мен.Така е при всички народи.Тези езици трябва да ги знаем,защото до никъде няма да стигнем.Във всички страни най-много се изучава английския.Той е един от най-напредналите езици.Ако искаш някъде да почнеш работа,първо те питат дали знаеш чужди езици...
Продължава...
 
България днес (есе)
Оценка: / 64
Автор Таня Хараламбова   
България днес. Като тази вчера. Не дай,Боже – като тази утре. Страната на найлоновите торбички и бездомните кучета. На изоставените фабрики от времето на „бай Тошо”. Поле за изява на белокоси Хитлерови наследници, патетично размахали юмрук по трибуните; замислени старци....
Продължава...
 
Битът и душевността на предосвобожденския българин (интерпретация)
Оценка: / 25
Автор Силвия Мирчева   
В първа глава от романа "Под игото" Иван Вазов разкрива чрез образа на чорбаджи Марко и семейството му предосвобожденските българи. В ежедневието на чорбаджимарковото семейство ясно се виждат както изконно българските партиархални традиции, така и новото, възрожденското...
Продължава...
 
Грях, покаяние и възмездие в "Старопланински легенди" (ЛИС)
Оценка: / 59
Автор Силвия Мирчева   
В цикъла "Старопланински легенди" Йордан Йовков по изключително интересен и неповторим начин разказва за любов, красота и добри дела, но и за смъртни грехове, винаги намиращи своето справедливо възмездие. Героите му са красиви и героични, понякога и жестоки и грешни, но никога равнодушни къв ставащото около тях...
Продължава...
 
История и легенда в „Опълченците на Шипка” (ЛИС)
Оценка: / 189
Автор Илонка Иванова   
Иван Вазов е народният поет на България.Животът му обхваща последните години на робството и годините на свободна България и той вижда с очите на поета прехода между тези два контрастни периода. "Опълченците на Шипка" е ода написана не само за да възхвали и издигне човешката саможертва и родолюбие...
Продължава...
 
Хаджи Димитър-героят, който свързва световете (интерпретация)
Оценка: / 74
Автор Илонка Иванова   
"Хаджи Димитър" е едно от най-силните и емоционално наситени произведения на Христо Ботев. Използвайки реални събития, той изгражда картината на героичната смърт, достигаща българския хайдутин и войвода. По този начин авторът запазва неговия образ в съзнанието на народа като личност, заслужила уважение и почит...
Продължава...
 
Проблемът за твореца в „Cis moll” (интерпретация)
Оценка: / 147
Автор Илонка Иванова   
В "Cis moll" Пенчо Славейков представя една нагледна поетична визия за твореца и света. Показва страдащата, но търсеща изход от страданието човешка душа. Авторът изразява своята категоричност относно мястото на твореца в света, в който живеем. Творецът е пробудителят на спящия народ...
Продължава...
 
Каква е любовта за лирическия герой на Пушкин (ЛИС)
Оценка: / 59
Автор Илонка Иванова   
Пушкин е най- големият поет на Русия.Създава стихотворението "На К..." силно впечатлен от Ана Керн и придава в него цялата пъстрота от емоции и чувства, които изпитва към нея. Чувствителният поет, възпяващ романтиката и свободата, е запленен от вълнуващата фигура на любимата жена...
Продължава...
 
Силата на волята и на несломимия човешки дух в поемата „Ралица” от Пенчо Славейков (ЛИС)
Оценка: / 398
Автор Силвия Мирчева   
Поемата „Ралица” разказва за любов и страдание, за човешките добродетели и недостатъци, за щастие и нещастие, за мъка и за силата тя да бъде преодоляна. Сюжетът е лаконичен, историята е разказана без много подробности, като авторът е наблегнал на психологичесските преживявания и на моралната сила на главната героиня – Ралица...

Продължава...
 
Героичните измерения на свободата в поезията на Христо Ботев (ЛИС)
Оценка: / 44
Автор Силвия Мирчева   
В своите творби Христо Ботев вижда далеч напред във времето, изразява най-пълно народните настроения и посочва истинския път към национално освобождение. Макар и неголямо по обем, неговото творчество впечатлява с прямотата, непримиримостта и решителността си...
Продължава...
 
Интепретация на стихотворението "На прощаване"
Оценка: / 32
Автор Христина Събева   
Племенна и борческа натура, Христо Ботев извайва в своята поезия обаятелния образ на бореца за народна свобода, разкрива сложната му и богата душевност, неговите помисли, чувства, вълнения, идеали.Със своя изповеден тон стихотворението “На прощаване” въвежда читателя в света на съкровено...
Продължава...
 
“Въпросът за смисъла на живота е най-неотложният въпрос” Албер Камю
Оценка: / 30
Автор Снежана Пенкова   
“Какъв е смисълът изобщо да съм тук сега и защо всичко се случва точно по този отвратителен начин???” – не веднъж си задаваме тези въпроси след скандал с приятели или просто след поредното разочарование от живота и от хората около нас...
Продължава...
 
“Не е толкова опасно да правим зло на повечето хора, както е опасно да им правим добро.” Ларошфуко
Оценка: / 12
Автор Снежана Пенкова   
“Не е толкова опасно да правим зло на повечето хора, както е опасно да им правим добро.”... Наистина ли понякога доброто, което правим, може да има толкова отрицателни последствия??? Кога доброто и лошото толкова се смесиха, че дори сами за себе си не сме сигурни кое какво е?...
Продължава...
 
Интепретация Димитър Димов – „Тютюн”
Оценка: / 28
Автор Христина Събева   
Европейски по дух творец, Димитър Димов създава в творчеството си запомнящи се женски образи, в които търси и вижда не толкова национални черти, колкото универсални, трайни човешки драми. Един от тези образи е Ирина от романа „Тютюн”...
Продължава...
 
Интепретация на стихотворението „Потомка”
Оценка: / 112
Автор Христина Събева   
Творбата на Елисавета Багряна “Потомка“ е неслучайно едно от най – значимите произведения на поетесата. Чрез стихотворението тя разкрива силата на потомството, силата на родовите дух и кръв и ни призовава да опознаем своята идентичност по–добре, за да осмислим живота си...
Продължава...
 
Интепретация на романа "Железния светилник"
Оценка: / 53
Автор Христина Събева   
Романът "Железният светилник" интерпретира събитията около освобождението на Македония от турско робство. Понятието история тук се употребява максимално широко. В неговата долна граница стои конкретното разбиране за конкретната съдба на Македония...
Продължава...