Начало arrow МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН
Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов 


Земята – рай и „слепотата” на нейните деца в стихотворението „Отечество любезно” на Иван Вазов
Автор Роберт Димитров   
Иван Вазов посвещава поетическото си творчество на родината и на народа. В произведенията си поетът изразява огромната си любов към отечеството и преклонението пред красотата на неговата природа, той остава „верен син на своя народ” и текстовете му са запазили своята популярност и до ден днешен... 
Продължава...
 
Идеята за саможертва в поезията на Ботев (творба по избор) – „Моята молитва“
Автор Станислав Петров   
Стихотворението „Моята молитва“ е поетичното завещание на Христо Ботев, едно от последните му стихотворения, преди да слее в едно словото и делото. Творбата е своеобразна равносметка и кулминация на всичко, сътворено от поета до този момент... 
Продължава...
 
Изгубеният патриархален уют сред новите ограждения на имането и властването
Автор Роберт Димитров   
Една от най-значимите творби на Елин Пелин – повестта „Гераците”, публикувана в завършен вид през 1911 година, разкрива разпада на патриархалната общност и отчуждението между хората в новия свят. Тези негативни процеси са породени от алчността, желанието за власт и егоизма на тримата братя, забравили предаваните поколения наред в рода ценности в името на собственото благо и улесняване на собствения живот... 
Продължава...
 
Изгубеният патриархален уют сред новите ограждения на имането и властването повестта „Гераците“
Автор Станислав Петров   
Краят на ХIX и началото на ХХв. са време за идейна преориентация за българската литература. Тя е свързана, от една страна, с изживяването на възрожденските литературни модели, а от друга, с нахлуването и възприемането на модерни естетически и философски идеи от Западна Европа...
Продължава...
 
Измеренията на родното в одата „Българския език“
Автор Станислав Петров   
Основен мотив в творчеството на Вазов е мотивът за любовта към родното. Възхвалата и защитата на всичко свое определят патоса на Вазовите текстове. Но в следосвобожденските творби на поета към възторга и опиянението от „своето“ се прибавят болката от потъпкването на националния идеал и гневът от чуждопоклоничеството...
Продължава...
 
Измеренията на родното в одата „Българският език” на Иван Вазов
Автор Роберт Димитров   
Основен мотив в произведенията на Иван Вазов е този за преклонението пред красотата на родното. Любовта и страстната защита на всичко българско се срещат в голяма част от творбите на патриарха на българската литература. Но в годините след Освобождението възрожденските идеали и ценности постепенно се размиват и освен възторг, поетът изпитва и огорчение и болка от потъпкването на националното и желанието на някои съмишленици да се отрекат от родното... 
Продължава...
 
Индивидуално незначителното и обществено опасното в образа на Алековия кариерист
Автор Станислав Петров   
В областта на българската художествена публицистика, която има своите бумове. във времена на бързи промени в обществено политическия живот, пряк наследник на Ботевата фейлетонна традиция се явява Алеко Константинов. У него има някаква вътрешна нагласа за критическо отношение към действителността... 
Продължава...
 
Индивидуално незначителното и обществено опасното в образа на Алековия кариерист от първи фейлетон н
Автор Роберт Димитров   
Всеотдаен общественик и безкористен идеалист, Алеко Константинов не може да остане безучастен към нравствения хаос в държавата в първите десетилетия след Освобождението. В творбите си, а и като цяло през целия си живот, той защитава безкомпромисно моралните си принципи и гражданската си позиция, като изобличава всичко порочно в българския обществено-политически живот... 
Продължава...
 
Конфликтът между Аз-а и света в стихотворението " Сенки " на Пейо Яворов
Автор Стелияна Досева   
Пейо Яворов изгражда образи до болка познати и така присъщи на символизма, макар самият поет да не причислява себе си към това направление.  Индивидуалистичният характер на човека, неспособен да изрази себе си, в конфликт със собстевената си същност принадлежи на творчеството му и напомня за философския смисъл на съществуването...
Продължава...
 
Конфликтът между Аза и света в стихотворението „Сенки” на Пейо Яворов
Автор Йоанна Александрова   

Поезията на Яворов се свързва както със социалните човешки проблми и с националистичния идеал на автора, така и с дълбоките модернистични теми, засягащи екзистенциалните търсения на личността. Стихотворението „Сенки” е едно от емблематичните произведения, в които лирическият Аз, отчужден от света, се опитва да намери смисъла на споделеността...

Продължава...
 
Копнежът по родното в „Да се завърнеш“ на Димчо Дебелянов
Автор Станислав Петров   
В поезията на Дебелянов с мотива за раздвоението е свързано и диренето на дома – едновременно жадувана и непостигната реалност. И Ботевият, и Дебеляновият лирически герой мечтае за абстрактния дом, и за двамата съдба се оказва скиталчеството с цел да се открият нови по-висши стойности... 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 45 - 55 от 189