Начало arrow МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН
Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов 


Демонът на отчуждението в стихотворението „Дяволско” на Атанас Далчев
Автор Роберт Димитров   
Изобразяването на грозното и ужасното е важна част от лириката на Атанас Далчев, появила се на българската литературна сцена през 20-те години на миналия век. Светът на поета е бездушен и празен, несъпричастен на болките на лирическия субект, изолирал се от него... 
Продължава...
 
Диалогът с времето и историята в стихотворението „История” на Никола Вапцаров
Автор Роберт Димитров   
Епохата на 30-те и началото на 40-те години на ХХ век, когато се появява поезията на Никола Вапцаров, е време на  драматични събития, разтърсили целия свят. В този тежък период човекът е поставен пред нови трудности и избори. В стихотворението „История”, написано в месеците около и след избухването на Втората световна война, огняро-интелигентът  търси отговор на въпроса за мястото и значението на обикновения, трудещия се човек в хода на Историята...
Продължава...
 
Драмата и прощаването с надеждата в стихотворението „Миг“ на Димчо Дебелянов
Автор Станислав Петров   
В лириката на Дебелянов познанието често се осмисля като необходимо и същевременно, тайнството на живота и смъртта е доловено, но неразгадаемо. Усещането за несъстояло се откровение, за безсилие пред студената отчужденост на „някакъв бог“ ражда у Дебеляновия лирически Аз от стихотворението „Миг“ нагласата за екзистенциалната изоставеност на човека между земята и небето...
Продължава...
 
Драмата на духа и смисълът на простите неща в стихотворението „Книгите” на Атанас Далчев
Автор Роберт Димитров   
20-те години на ХХ век са време на рязка промяна в родното изкуство, породена от нравствения хаос след двете национални катастрофи от изминалото десетилетие. На българската литературна сцена се появяват множество автори с нови идеи и мисления... 
Продължава...
 
Драмата на прощаването с надеждата в стихотворението „Миг” на Димчо Дебелянов
Автор Роберт Димитров   
В творчеството на Димчо Дебелянов, появило се в началото на миналия век, основни теми са тези за самотата и житейската неосъщественост на героя. Страданието на лирическия Аз е породено от трагичното разминаване между идеал и действителност. Като представител на символизма поетът постоянно търси прозрението и отговорите на вечните екзистенциални въпроси... 
Продължава...
 
Драматичните размисли за любовта в стихотворението „Сенки“
Автор Станислав Петров   
Стихотворението „Сенки“ е публикувано през 1906г. в списание „Мисъл“, като част от цикъла „Дневник“, а по-късно е включено в стихосбирката „Подир сенките на облаците“. Открояващи се характерни за Яворовия поетически свят мотиви и образи, организация на стиха и внушения, то може да се възприеме като модел на функционирането на идеите и поетиката на българския модернизъм...
Продължава...
 
Драматичните размисли за любовта в стихотворението „Сенки” на Пейо Яворов
Автор Роберт Димитров   
През т.нар. втори период на своето творчество Пейо Яворов се отдалечава от социалната проблематика и се насочва към характерните за модерното мислене теми и идеи. В творбите му се отразява страдащата и обречена на самота душа, драматично раздвоена между копнежа и реалността... 
Продължава...
 
Духовната самоизолация на Аз-а в стихотворението „Къщата” на Атанас Далчев
Автор Роберт Димитров   
Периодът след двете национални катастрофи през второто десетилетие на ХХ век предполага динамична преориентация на родната поезия и културата като цяло. На българската литературна сцена се появяват множество автори, които пишат в направления, различни от наложилите се дотогава... 
Продължава...
 
Духовната самоизолация на Аз-а стихотворението „Къщата“ на Атанас Далчев
Автор Станислав Петров   
Ранните творби на Далчев изглеждат свързани с разбиранията за абсурда на съществуването, щом хората се раждат, за да умрат. Смъртта често се обозначава с отсъствието – в пренаселения с предмети лирически свят на поета човекът е изчезнал, скрил се е зад обектната привидност на вещното. Заменен е от отражения, умножаващи го проекции в други измерения, които са знаци на отсъствието му от този свят... 
Продължава...
 
Духовното възкресяване на „злодея злосторен” в стихотворението „Песен за човека” на Никола Вапцаров
Автор Роберт Димитров   
В лириката на Вапцаров се открояват кризите, противоречията и проблемите на хората в десетилетието преди Втората световна война. Поетът обича да влиза в диалог с читателя, да представя сблъсъка на различни гледни точки и да търси значението на понятия като живот, вяра, мечти и човек...
Продължава...
 
Духовното израстване на българския народ в романа „Под игото” на Иван Вазов
Автор Роберт Димитров   
Вазовият роман „Под игото”, публикуван за пръв път през 1894 година, е с особено голямо значение за новата българска литература. Произведението е не само първата творба с такъв жанр, но и задава следосвобожденския модел на литературно осмисляне на историята ни – във времето, когато младата българска държава търси утвърждаване на своето място в Европа и изобщо в света, родните автори търсят начини за съхраняване на националното съзнание и продължаване на възрожденската идеология и в съвременността... 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 23 - 33 от 189