Начало arrow МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН
Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов 


Вечната жена в лириката на Елисавета Багряна (стихотворението „Вечната”)
Автор Роберт Димитров   
Творчеството на Елисавета Багряна, появило се на родната литературна сцена през 20-те години на ХХ век, призовава към промяна на стереотипите и гради един нов образ на жената – тя има право да изяви себе си, да отстоява своята свобода, да участва активно в живота. Но лириката на поетесата също така поставя важни екзистенциални въпроси за смисъла на съществуването и ценностите, които човек трябва да следва... 
Продължава...
 
Вечната жена в лириката на Елисавета Багряна стихотворението „Вечната“
Автор Станислав Петров   
Присъствието на Елисавета Багряна в нашата поезия е изключително, властно въздействащо. Разчупвайки установеностите, поетесата заявява себе си в една още много консервативна по отношение на жената действителност, но и във време на исторически и социални промени, които намират специфично отражение и в тематиката, и в поетиката на литературата... 
Продължава...
 
Вечните и общочовешки въпроси ХII глава от поемата „Септември“ на Гео Милев
Автор Станислав Петров   
Поемата „Септември“ отразява конкретно историческо събитие – Септемврийското въстание, дало и заглавието на творбата. Тематизирайки реални исторически моменти, произведението съотнася конфликта към литературното течение на Експресионизма, противопоставящо се на Символизма, неотговарящ на актуалните обществени проблематики... 
Продължава...
 
Вечното и тленното в стихотворението „Камък“ на Атанас Далчев
Автор Станислав Петров   
Атанас Далчев заявява поетическото си дарование в най-щедрото за българската литература време – второт десетилетие на ХХ век. Никъде другаде освен в неговия поетичен свят прозорците, вратите и огледалата не са така „разговорливи“, натоварени и със символика, и с човешко присъствие. В Далчевата поезия просто и с пестеливи, всекидневни думи се изричат сложните философски постулати на съществуването... 
Продължава...
 
Вечното и тленното в стихотворението „Камък” на Атанас Далчев
Автор Роберт Димитров   
Първите творби на Атанас Далчев, които се появяват в началото на 20-те години на ХХ век, са писани в духа на символизма. Но за поета се оказва недостатъчно да бъде просто един от закъснелите представители на това литературно направление в страната и решава да промени своя начин на мислене и писане... 
Продължава...
 
Вечното и тленното в стихотворението „Камък” на Атанас Далчев
Автор Пламена Илиева   
Творчеството на Далчев изразява тенденции, свързани с облика на националното и на европейското изкуство през ХХ век. В поезията му се интерпретират основни екзистенциални теми – за духовното и материално тлеене на света, за абсолютната власт на смъртта над битието, за култа към простия живот и прозрението за невъзможното му изживяване. ..
Продължава...
 
Виталитетът на човека в разказа „Задушница“ на Елин Пелин
Автор Станислав Петров   
В Елин-Пелиновия свят нещата присъстват като самите себе си. Носят собствения си смисъл, не се и стремят да бъдат нещо друго. Смъртта е смърт, а животът – живот. Но има и едни особени повърхнини, в които тези заклети противоречия се срещат и влизат в диалог. Без да спорят – защото онова, което съществува, то непременно е потребно... 
Продължава...
 
Виталитетът на човека в разказа „Задушница” на Елин Пелин
Автор Роберт Димитров   
Творбите на Елин Пелин, които се появяват в началото на ХХ век, не просто описват живота на българите с неговите проблеми, болка и радости, но разкриват и способността му да оцелява, да мечтае, да преодолява трудностите, на които го подлага съществуването... 
Продължава...
 
Грехът и спасението в разказа „През чумавото“ на Йордан Йовков
Автор Станислав Петров   
Общоприето е твърдението, че любовта и красотата са определящи за творчеството на Йордан Йовков, а най-романтичните им и впечатляващи измерения откриваме във великолепния сборник „Старопланински легенди“. Следвайки традицията на фолклора, а и на българската литератрна класика, Йовков често съчетава доброта, красота и духовна сила. Но най-очарователни и неповторими са образите, в които красота и любов се преливат в съвършено единство, в хармония, белязана от ореола на щастието или от огъня на саможертвата... 
Продължава...
 
Грехът и спасението в разказа „През чумавото” на Йордан Йовков
Автор Роберт Димитров   
Разказите от Йовковия цикъл „Старопланински легенди”, публикуван през 1927г., представят миналото, но по различен от историографията начин. Авторът се интересува от индивидуалните нравствено-психологически стойности, търси доброто и красивото у човека, поставен в ситуация на избор... 
Продължава...
 
Демонът на отчуждението в стихотворението „Дяволско“
Автор Станислав Петров   
Творческата история на Далчевото стихотворение „Дяволско“ е свързана с ранните поетически творби на поета философ. В тях поривът към преодоляване на изживели времето си знаци на символистичната естетика е реализиран чрез преоткриване на предметния свят. Натежалата от интелектуална памет, поетическа мисъл търси конкретизация на абстрактното, тълкувайки разностранни културни знаци... 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 12 - 22 от 189