Начало arrow МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН
Представяме Ви интерпретациите на двама зрелостници, получили оценка отличен на ДЗИ по БЕЛ през 2014 г. Изказваме специална благодарност на Роберт и Станислав за безвъзмездно предоставените материали. Желаем на всички зрелостници успех!
Снежа Христова и Илко Христов 


Бай Ганьо – проблемът за преобразяването на смешното в зловещо (според главата „Бай Ганьо журналист“
Автор Станислав Петров   
След Христо Ботев Алеко Константинов е вторият български писател, който отдава изключително значение на журналистиката, воден от убеждението, че медиите оказват силно въздействие върху обществения живот. Подмяната на патриотизма с личната изгода, сполучлив синоним на която е „да удариш кьоравото“, е глобална тем в главата „Бай Ганьо журналист“... 
Продължава...
 
Безкрайното търсене в храма на душата в стихотворението „Стон“ („На Лора“)
Автор Станислав Петров   
Непостижимите и по поетичен изказ, и по силата на чувствата стихотворения, вдъхновени от двете любими – Мина и Лора, преповтарят една от вечните сентенции, че любовта сама по себе си е недостижима. Духовно-плътската същност на човека я прави трагично далечна, нейната отвъдност го изпълва със съмнения... 
Продължава...
 
Безутешната повест за изгубената красота стихотворението „Цветарка“ на Христо Смирненски
Автор Станислав Петров   
В цикъла „Децата на града“ от Смирненски се внушава съчувствие към принадлежащите на социалните низини чрез система от опозиции между характеристиките на града и на лирическите герои. Градът е демонично персонифициран, изобразен е като хищен, чудовищен, агресивен и зъл, „целият скован от злоба“ („Братчетата на Гаврош“)... 
Продължава...
 
Божествената доброта у човека в разказа „Серафим“ на Йордан Йовков
Автор Станислав Петров   
Включен в сборника „Женско сърце“, разказът „Серафим“ от Йовков е свидетелство за характерната носталгична вгледаност на някои от героите му в някакъв отминал свят на хармония и постигнат смисъл, когато хората и Бога са живеели в съгласие. Този свят е залязъл, но негови отблясъци и знаци могат да се откриват и в настоящия свят на невяра и отчуждение... 
Продължава...
 
Божествената доброта у човека в разказа „Серафим” на Йордан Йовков
Автор Роберт Димитров   
Творчеството на Йордан Йовков, появило се на литературната сцена през 20-те и 30-те години на ХХ век, е изпълнено с красота и хуманизъм, висока нравственост и непоклатим морал. Писателят хуманист се опитва да надникне в душата на човека, да разкрие порива му към хармония, доброта и човещина, който се крие във всеки. Особено важен в това отношение е разказът „Серафим”, поместен в публикувания през 1935г. сборник „Женско сърце”...

Продължава...
 
Ботевата визия за света в стихотворението „Моята Молитва”
Автор Роберт Димитров   
Житейският път и творчеството на Христо Ботев далеч надхвърлят мащабите на епохата, в която живее поетът, и градят духовни мостове към светлото бъдеще. Стремежът да се разкрие истинската същност на света, да се отрекат лъжливите ценности на настоящето, като по такъв начин се намери и смисълът на човешкото съществуване, са основни теми в редица Ботеви творби... 
Продължава...
 
Бунтът и примирението на една осъдена душа (стихотворението „Черна песен” на Димчо Дебелянов)
Автор Роберт Димитров   
Основната тема в лириката на Димчо Дебелянов, появила се на родната литературна сцена в началото на ХХ век, е страданието, породено от разминаването между очаквания идеал и суровата реалност. В резултат на сблъсъка между обществения живот на модерния човек и неговите духовни полети светът представа да бъде една цялост за символистите...
Продължава...
 
Бунтът на личността и изборът на свобода в стихотворението „Кукувица” на Елисавета Багряна
Автор Роберт Димитров   
Елисавета Багряна, която започва да твори активно през 20-те години на изминалия век, притежава силен и свободолюбив дух, който се бунтува срещу тесните рамки на битието, срещу стереотипите в обществото и отредената на жената роля в патриархалното общество. Емблематична в това отношение е първата стихосбирка на поетесата – „Вечната и святата”, която излиза през 1927г... 
Продължава...
 
Велик, сюблимен, непостижим IX глава от поемата „Семптември“ на Гео Милев
Автор Станислав Петров   
Поемата „Септември“ на Гео Милев се ражда като израз на чувствителната, болезнено реагираща душа на автора й, разтърсена от неочаквано жестокия терор при потушаване на Семптемврийското въстание. Може би затова най-силни части на поемата са тези, които са посветени на трагичния погром... 
Продължава...
 
Величието на българския дух в одата „Опълченците на Шипка“
Автор Станислав Петров   
„Опълченците на Шипка“ е последната, дванадесета, ода от цикъла „Епопея на забравените“, написана пет години след Освобождението по времето, когато особено актуален става проблемът за самочувствието ни като българи. Цялостната идея на цикъла е да прослави великите личности и събития от епохата на Българското възраждане...
Продължава...
 
Величието на българския дух в одата „Опълченците на Шипка” на Иван Вазов
Автор Роберт Димитров   
„Опълченците на Шипка” е последната творба от одическия цикъл „Епопея на забравените”, който Вазов пише в годините след Освобождението. Дванадесетте творби отброяват паметните 120 години на Българското възраждане – от написването на Паисиевата „История”, първата „искра в народната свяст”, до въоръжените боеве за отвоюване на свободата... 
Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 11 от 189